HOME  ~  REGULATORY  ~  POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

 
Sterownik temperatury K3P / ERO Electronic

 Regulatory - Programatory - Wskaźniki - Konwertery - Kalibracja

 

 

Sterownik i programator temperatury K3P / Ero Electronic

 

K3P

Zaawansowany sterownik temperatury z programatorem rampy / cyklu wygrzewania wykonywany na zamówienie klienta do jego urządzeń

 

 

Zastosowania:

pracownie naukowo-badawcze, inkubatory, sterylizatory, komory temperaturowe i klimatyczne, komory do symulacji środowiska, testowania materiałów, piece laboratoryjne, ceramiczne, piece do wypalania, wyżarzania, spiekania, itp.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY

 • Rodzaj sterowania:

  Regulator PID + funkcja SMART

  Regulator On/Off

  Sterowanie zaworami (valve positioner)

   

  Wyjścia sterujące:

  1) jedno wyjście sterujące -

      cyfrowy lub analogowy sygnał wejściowy

  2) jedno wyjście sterujące dzielone na dwa wyjścia

  3) dwa wyjścia sterujące

  Typ wyjścia: Przekaźnik, SSR, Triak

   

 • Wejścia pomiarowe:

  Termopary:

  B, C, D, E, G, L, J, K, N, Ni / NiMo, R, S, T, U

  RTD: Pt100 3p

  mA: 0 (4)÷20mA,

  V: 0 (12)÷60mV, 0 (1)÷5V, 0 (2)÷10V

   

 • Wejścia logiczne

  3 we. standardowo / 8 dodatkowo:

   

 • Wyjścia cyfrowe

  Wy1 / Wy2 - konfigurowalne jako wyjścia:

  sterujące, alarmowe, zdarzenie

  Przekaźnikowe / SSR

   

  typ przekaźnik:

  3A / 250V AC

   

  typ SSR

  poziom log. H: 14V dc / 20 mA, 24V dc / 1 mA

  poziom log. L: < 0,5V dc

   

  Wy3 i Wy4 - konfigurowalne jako wyjścia

  sterujące, alarmowe, zdarzenie, serwomotor

   

  typ przekaźnik: SPST; 3A /250V AC

  typ serwomotor: 2 wykluczające się przekaźniki

   

 • Wyjścia analogowe

  Wy5 / Wy6 - konfigurowalne jako:

  wyjście sterujące,

  wyjście analogowej retransmisji: PV, SP;

  0-20mA lub 4-20mA

   

 • Alarmy:

  programowalne jako alarm procesu, alarm pasma, alarm odchyłki, 

  automatyczne lub ręczne kasowanie alarmu,

  histereza i maskowanie alarmu - funkcja ukrywania niepożądanego alarmu występującego np. przy starcie programu

   

 • Zdarzenia

  - zdarzenie typu ON / OFF

  - zdarzenie czasowe

  - wyłączanie mocy wyjściowej

  - koniec profilu lub cyklu

  - funkcje: Run, Hold, Wait, Auto-Manual

  - bląd na wejściu lub wejściach:

    przerwa, zwarcie, przekroczenie zakresu

   

 • Dokładność

  ±0,2% p. zakresu przy 25°C i Un

   

 • Komunikacja

  RS 485 ModBus max. 19200B

   

 • Temperatura pracy:

  0÷+50°C

   

 • Zasilanie:

  100÷240Vac, 50/60Hz, max. 16W

   

 • Wymiary /  Waga 

  150 x 110 x 60 mm / 500g

   

 • Standardy

  EMC: 50081-2, 50082-2

  Bezpieczeństwo: 61010, inst. katII

 

 • 2 uniwersalne wejście pomiarowe: TC, RTD, liniowe (+we. mA)
 • bezpośrednie edycja parametrów programu
 • 8 niezależnych programów
 • 10 segmentów na program
 • funkcja miękkiego startu (ograniczania mocy wyjściowej w czasie)
 • funkcja dzielenia zakresu (sterowanie dwoma wyjściami jedną przeliczaną wartością wyj.)
 • funkcja OFD - pomiar i wyświetlanie prądu, wykrywanie zwarcia i przerwy w obw. obciążenia
 • funkcja wyłączania mocy wyjściowej - programator działa jako wskaźnik / indykator procesu
 • funkcje śledzenia i zapewnienia wygrzewania zapewniające rzeczywistą zależność pomiędzy sterowaną wartością a ustawieniem programu (do x10 funkcji pasma oczekiwania, możliwe różne pasma dla każdego segmentu)
 • programowane wyciąganie pierwiastka kw. na wartości mierzonej
 • wbudowany zegar z kalendarzem - możliwość automatycznego startu lub / i  zatrzymania pracy sterownika o zadeklarowanej wcześniej godzinie lub wybranym dniu tygodnia
 • opcjonalny moduł komunikacji RS 485 z protokołem ModBus
 • wbudowany niezależny moduł ogranicznika zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury, z przekaźnikiem wyjściowym 10 A
 • We / Wy - 4 wyjścia cyfrowe, 3 wejścia logiczne
 • szeroki wybór wyjść: przekaźnikowe, SSR, liniowe, servo
 • wbudowany port konfiguracyjny

 

Sterownik temperatury typ K3P Ero Electronic oferuje rzeczywistą elastyczność w rozwiązaniach sterowania temperaturą. 

Zbudowany na bazie dwóch płyt elektroniki układ sterownika umożliwia łatwy montaż wewnątrz kompaktowych urządzeń gdzie zastosowanie tradycyjnych, panelowych regulatorów nie jest możliwe.

 

Szeroki zakres kombinacji sprzętowych oraz różnorodność funkcji programowych czynią z tego, wykonywanego wg. wskazówek i oczekiwań klienta urządzenia wyjątkowo elastyczną ofertę we wszelkich, zarówno prostych jak i zaawansowanych aplikacjach sterowania temperaturą czy pracy wg. zadanych profili takiej jak sterowanie pieca atmosferycznego, komory temperaturowej czy klimatycznej.

 

 

Programator temperatury sterownika K3P:

 

Programator sterownika umożliwia wykorzystanie 90 programów zadawania, każdy z programów może zawierać do 99 segmentów i 14 zdarzeń czasowych.

Wybór programu dokonywany może być przez wejście logiczne. Wśród dostępnych funkcji programu są: edit, wait, hold, abort, fast, jump.

Funkcjonalnie programator sterownika odpowiada programatorowi regulatora MKP Ero Electronic.

Programator umożliwia tworzenie programów połączonych (zlinkowanych - max. 9) - sekwencji pojedynczych programów z których każdy  może obejmować do 9 niezależnych prostych programów.

 

Segmenty programu:

Dostępne max. 200 segmentów, w każdym można ustawić:

 - czas trwania w godz. i min (do 99h i 59min) lub w min i sek (do 99min i 59sek.)

 -  max. 5 różnych kompletów parametrów PID

 - pasmo oczekiwania (dostępne 10, możliwość ustawienia różnych dla każdego segmentu)

 - 1 lub więcej zdarzeń typu przerwa

 

 

Linkowanie programów programatora

Sterownik i programator temperatury K3P / Ero Electronic - linkowanie programów

 

 

Opcjonalne cechy programatora

 

 wejście CT (z przekładnika prądowego)

 sterowanie servo - zaworami

 liniowe sterowanie prądowe

 wyjście retransmisji analogowej sygnałów

 interfejs komunikacji z protokołem modbus

 do 10 wejść i 8 wyjść zdarzeń

 

 

Wejścia logiczne

 

Standardowo sterownik jest wyposażony w 3 wejścia logiczne / +8 we. dodatkowych /.

Można je skonfigurować jako:

 - przełącznik wyboru rodzaju pracy auto / manual

 - aktywacji wyjścia ogranicznika

 - ręcznego potwierdzenia alarmu

 - uruchomienia / zatrzymania wybranego programu

 - wyboru programu

 - wyboru trybu działania regulacji (bezpośrednia / odwrotna)

 - wyjścia z programu

 

 

Funkcja dzielenia PV na 2 niezależne wyjścia

 

Funkcja ułatwiająca precyzyjne i optymalne sterowanie przez pobudzanie jedną przeliczaną wartością wyjściową PV dwóch wyjść jednocześnie, przy zachowaniu niezależnych ustawień dla obu tych wyjść.

Funkcja ta może być wykorzystana np. do usprawnienia sterowania przepływem przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii, gdzie wykorzystywane są jednocześnie 2 zawory sterujące lub różne pompy.

 

Sterownik i programator temperatury K3P / Ero Electronic - funkcja dzielenia zakresu

 

 

K3P - programator temperatury / Ero Electronic

 

 

 

Ogranicznik temperatury

 

Niezależny moduł zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury. Oprócz standardowych funkcji alarmowych regulator opcjonalnie można wyposażyć w całkowicie niezależny moduł zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury.

Wykorzystuje on dedykowany czujnik termiczny i 2 poziomowy obwód zabezpieczenia z 

progiem całkowitego wyłączenia (nieustawialnym) oraz regulowany przez użytkownika próg przekroczenia temperatury z systemem śledzenia zadawania umożliwiającym ochronę produktu w trakcie procesu.

 

 

Moduł komunikacji

 

Bezpośrednia komunikacja pomiędzy regulatorem K1A a komputerem PC możliwa jest przez adapter CPI łączący port komunikacyjny RS232 komputera z regulatorem.

Dostarczone oprogramowanie umożliwia łatwą i szybką konfigurację regulatora oraz zapis i skopiowanie gotowej konfiguracji regulatora.

 

 

   

ELEKTRO-TRADING

sp. z o.o.

tel. +48 (32) 734-55-72,   fax. +48 (32) 734-55-70,    e-mail:  info@elektro-trading.com.pl

TOP