HOME ~ SSD DRIVES ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

 

 Napęd tyrystorowy DC typ 514C Eurotherm Drives

DANE TECHNICZNE

Typ sterowania:

Sterowanie prędkością /

sterowanie momentem obrotowym

Typ sprzężenia

tachogenerator / 

sprzężenie napięciowe 

Przeciążalność:

150% przez 60 sek.

Wejścia / Wyjścia:

1 we / 1 wy analogowe

3 we / 1 wy cyfrowe

Zasilanie:

Główne: 110-500V ± 10%; 

wybór użytkownika

 

Pomocnicze: 110/120V 

lub 220/240V ± 10%

ustawia użytkownik.

 

Zasilanie jednofazowe 

50-60Hz ± 5% 

Temperatura pracy:

0-40 °C, do 1000 m n.p.m

bez zmniejszenia parametrów znamionowych

Wilgotność:

max. do 85% RH; bez kondensacji

Standardy:

Znaczek CE
EN61800-3 (Zgodność EMC)

EN50178 (Bezpieczeństwo, LVD)

 

 

Dokumentacja (pdf)

 Podręcznik użytkownika  (wer5)

   

Eurotherm Drives

Napęd tyrystorowy prądu stałego typ 514C  (do 9kW)  Eurotherm Drives

 

Pełne 4-ćwiartkowe sterowanie silników DC zasilanych jednofazowo

KORZYŚCI:

 • 4 ćwiartkowa praca ze zwrotem energii
 • wybór zasilania 110÷500V AC
 • logika załączania stycznika głównego stycznik AC dla zasilania i obwodów logiki. 
 • Wiele możliwości sterowania
 • Ekstremalnie linearna pętla sterowania
 • Znak CE i zgodność EMC

Przekształtnik tyrystorowy DC typ 514C Eurotherm przeznaczony jest do regulacji prędkości obrotowej silników bocznikowych lub silników prądu stałego z magnesami trwałymi. 

Napęd oferuje 4-ćwiartkowe sterowanie silników DC zasilanych jednofazowo napięciem w zakresie 110÷415 V AC przy 50 lub 60 Hz. 

Prędkość silnika DC jest regulowana przez system liniowej pętli sprzężenia zwrotnego z sygnałem sprzęgającym pochodzącym z tachogeneratora lub napięcia twornika silnika. Wyboru sprzężenia dokonuje się przez zmianę pozycji przełącznika.  

 

Razem z 2-ćwiartkowym napędem DC typu 512C SSD DRIVES  (dawniej Eurotherm Drives) oferuje perfekcyjne rozwiązania dla pojedynczych silników małej mocy jak i aplikacji wielonapędowych.

 

GŁÓWNE CECHY:

 • 4 ćwiartkowe sterowanie ze zwrotem energii 

 • separowane napięcie pomocnicze

 • sterowanie prędkością lub momentem obrotowym

 • logika załączania stycznika AC

 • współpraca z modułem diagnostycznym 5570 Eurotherm

 • obwód wykrywania przeciążenia silnika (60 sek.) 

 • buforowane WY - prędkość (10V, 10mA) 

 • buforowane WY - rampa (10V, 10mA) 

 • buforowane WY - całkowity sygnał zadawania (10V, 10mA) 

 • buforowane WY - prąd (10V, 10mA) 

 • trzy wejścia sygnału zadawania

 • wejście limitujące moment

 • +10V i -10V pomocnicze napięcie odniesienia dla zadawania

 • +24V zasilanie dla sygnałów cyfrowych 

 • wyjście - napęd sprawny 

 • wyjście - zerowa prędkość / zerowe zadawanie

 

NASTAWY I REGULACJE NAPĘDU:

 • maksymalna prędkość 

 • minimalna prędkość

 • wybór sprzężenia: tachogenerator - napięcie z twornika silnika

 • ograniczenie prądowe

 • rampa przyspieszenia (0÷40 sek.) 

 • rampa hamowania (0÷40 sek.) 

 • kompensacja IR - przy sprzężeniu napięciowym

 • regulacja wzmocnienia w pętli prędkości - proporcjonalność 

 • regulacja wzmocnienia w pętli prędkości - stała całkowania

 • regulacja wzmocnienia w pętli prądowej - proporcjonalny 

 • regulacja wzmocnienia w pętli prądowej - stała całkowania

 • likwidacja dryftu zera (pełzania)

 • regulacja wykrywania progu zatrzymania dla przekaźnika prędkości zerowej

DOSTĘPNE WERSJE NAPĘDU

 

Typ
napędu
Nominalna moc wyjściowa
 [kW]
Wyjście
Uz 120 [V] Uz 230 [V] Uz 460 [V] Prąd [A] Uf [V]
514C/040 0,2 0,3 1,1 4 0,9xUz
514C/080 0,3 0,7 2,2 8
514C/160 0,75 2,2 4,5 16
514C/320 1,5 3,7 9,0 32

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl