HOME ~ SSD DRIVES ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

 

DANE TECHNICZNE

Zakresy Prądu Wirnika:

27, 35, 70, 110, 150, 180, 270, 450, 720, 800 A DC

Przeciążalność:

200% przez 10 sek,

150% przez 30 sek

Prąd Wzbudzenia:

10A (prądy wirnika 35 - 270A)
20A (prądy wirnika 450 - 800A)

Wejścia / Wyjścia:

Analogowe:

we - 6 (4 programowalne) 

wy - 3 (2 programowalne) 

 

Cyfrowe:

we - 9 (3 programowalne) 

wy - 3 (3 programowalne)

Porty:

 • P1 - komunikacja szeregowa RS422/RS485 lub Profibus (Opcjonalnie główny port komunikacji)

 • P2 - Dodatkowy port - RS422/RS485 dla stacji operatorskiej

 • P3 - Port systemowy

  RS232 do podłączenia PC

Zasilanie:

208 - 500V± 10% (3 fazy)

zakres 35 - 800A 

w opcji jednostka < 208V

Częstotliwość zasilania:

45 - 65 Hz

Temperatura Otoczenia:

45 °C (dla prądów 35 - 70A)
35 °C (dla prądów > 70A)
obniżenie mocy 1% /C dla w/w temp. otoczenia aż do max. 55 °C

Wpływ Wysokości:

0 - 500 m ASL, obniżenie mocy 1% /200m powyzej 500m aż do max. 5000m

Standard (590 Trójfazowe zasilanie):

Znaczek CE
EN50081-1(1992) (EMC emisyjność, przemysł lekki z zamontowanym wewn. filtrem - wielkość 4-7).
EN50082-2(1992) (EMC i odporność, przemysł ciężki z zamont. filtrem-wielkość 8-10). ).
VDE 0160(1994) /pr EN50178(1995) (Bezpieczeństwa , niskonapięciowe 

UL oraz cUL

 

 

Dokumentacja (pdf)

 

 

 

 

Eurotherm Chessell - Rejestratory temperatury

Napęd DC  typ 590 Digital  Eurotherm Drives

 

Wersje napędu: 32 -2700A, obecnie zastąpiony napędami DC serii  590+

KORZYŚCI:

 • Otwarta lub zamknięta pętla sterowania nawijarką
 • 4 tryby pracy regulatora pola wzbudzenia
 • Napięcie wirnika do 1,2 x wartość napięcia zasilania AC
 • Dowolnie konfigurowalny schemat blokowy i we /wy
 • Proste programowanie (Do wyboru angielski, Francuski, Niemiecki lub kod-Polski)
 • Zakres prądów od 35A do 2800A,dwu lub cztero ćwiartkowe

 

590 SP - wersja napędu DC serii 590 zasilana jednofazowo 110, 240, 400 V (Digital, Link)

Najlepszy pod względem zakresu i elastyczności DC napęd prądu stałego na świecie. 

Napęd 590D oferuje niezwykle szeroki do zastosowania system programowych bloków - funkcji (zawierający m.in. sterowanie nawijarką w standardzie) które razem z możliwością konfigurowania połączeń schematu blokowego i programowalnych wejść / wyjść pozwalają stworzyć system sterowania  zawarty całkowicie w pojedynczym urządzeniu. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI:

Standardowe funkcje (programowalne):

 • Otwarta pętla sterowania nawijarką

 • Zamknięta pętla sterowania nawijarką

 • Podwyższanie / obniżanie rampy (MOP - moto - potencjometr)

 • Blok regulatora PID

 • sterowanie wg. rampy - rampa liniowa / rampa typu S

 • Prędkość / prąd profilowany

 • Prędkości ustawcze i pęłzające

 • Wybór sterowania

 • Logika sekwencyjna

 • Samostrojenie

 • 32 znakowy wyświetlacz mozaikowy

 • Wysoko kontrastowy łatwy do odczytu wyświetlacz

 • Interfejs operatora w postaci przystępnego menu

 • Prosta i logiczna struktura menu programowania

 • Tylko cztery przyciski do przeglądu wszystkich funkcji

 • Zasilacz napięć odniesienia:

  + 10V, - 10V, + 24V (wszystkie stabilizowane)

 • Sprzężenie zwrotne:

  analogowe tacho / enkoder / napięcie twornika / Microtach ( tacho cyfrowe)

ZABEZPIECZENIA NAPĘDU I SILNIKA:

 • interline device networks

 • High energy MOV's

 • Ograniczenie prądu - bezzwłoczne 

 • Ograniczenie prądu - czas inwersji mostu tyr.

 • Uszkodzenie obwodu wzbudzenia

 • Defekt w obwodzie sprzężenia zwrotnego

 • Przekroczenie temperatury silnika

 • Przekroczenie temperatury radiatora napęd (wymuszone chłodzenie niewydolne) 

 • Uszkodzenie tyrystorów

 • Zabezpieczenie przed utknięciem silnika

 

STEROWANIE POLEM WZBUDZENIA

 • Na płycie jednofazowy półsterowny mostek pola wzbudzenia

  10A ( 35 - 270A),

  20A ( 450 - 800A),

  40A ( 950 - 2800A prądu twornika)

   

 • Konfiguracja pola wzbudzenia

  - ustawiony prąd

  - ustawione napięcie

  - ustawiony tryb odwzbudzania

  - ekonomiczne zasilanie pola wzbudzenia

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl