Napędy DC firmy EUROTHERM

NAPĘDY PRĄDU STAŁEGO Seria ER-340 / ER-680 / ER-1220

1-Quadrant

Zakres mocy: 0.55-1.9 kW przy napięciu 180V dc

Nie-izolowane : Modele ER-340, ER-680, ER-1220
Izolowane : Modele ER-340i, ER-680i, ER-1220i.

4-Quadrant

Zakres mocy: 0.55-1,9kWprzy napięciu 180V dc

Izolowane: Modele ER-340XRi, ER-680XRi, ER-1220XRi

Zasilanie

110/240V ac i 30/60V ac (opcje specjalne) ±10% ; 50-60Hz

Napięcie wyjścia

Napięcie twornika: V dc = 0.77 x nominalne napięcie zasilania ac
Wzbudzenia : V dc = 0.9 lub 0.45 x nom. napięcie zasilania ac (maks. 1A)

Sprzężenie zwrotne

Standardowo napięcie twornika lub prądnica tachometryczna analogowa
Dokładność: tachoprądnica 0.1% (głębokość regulacji 100:1)
Napięcie twornika 2% (głębokość regulacji 20:1)

Przeciążenie

150% nominalnego prądu przez 30 sekund (napędy w pełni izolowane)

Nastawy użytkownika

Prędkość maksymalna ( odpowiednio do 40-200V lub 10-50V ARM lub w
zależności od napięcia tachoprądnicy)
Prędkość minimalna (Min spd): 0-30% prędkości maksymalnej

Rampa przyspieszania: 1-20 s pomiędzy 0 a 100% prędkości
Rampa hamowania: 1-20 s pomiędzy 0 a 100% prędkości
Stabilność: 1-10 wzmocnienia pętli
Maks. prąd (Imax): 0-100% limitu prądu twornika
IR kompensacja (IR comp): 0-25%

Wejścia / Wyjścia

W zależności od modelu napędu (zobacz podr. użytkownika)

Zewnętrzne sterowanie

Zadawanie prędkości: z wieloobrotowego potencjometru 10 kOhm
Zewnętrzny sygnał RUN: styki dla elektronicznego  STARTU / STOPU

Straty mocy

(W)= 3V x Prąd nominalny (A)

Alarmy

Stall trip, wer. 680, 1220i - monitorowanie wentylatorów

Warunki środowiska

Temperatura pracy: 0°C do +50°C
Wilgotność: RH 5% do 85% at 40°C bez skraplania się
Stopień ochrony  IP20 (ICE 364)
Certyfikaty: CE, UL, cUL
 

Podstawowy schemat aplikacji

 

szczegóły dla napędów

typu: 340, 680 oraz 1220 w wersjach ‘i’  /  ‘XRi’

 

Napęd Eurotherm - typ ER-340 - podstawowy schemat aplikacji

Szczegóły dla napędów

typu: 340, 680 oraz 1220

 

Napędy Eurotherm - typ ER-340 - podstawowy schemat aplikacji

 

Zestawienie dostępnych typów

 

Model napędu Odzysk. energii Zaciski Zasilanie
V ac [V]
Moc [kW]* Prąd wirnika [A] Wymiary
Wys. Głęb. Szer.
ER-340 - Nie izolowane 110 / 240 lub 30 / 60 0,55 3,4 105 120 35
ER-340i - Izolowane 0,55 3,4 105 120 60
ER-680 - Nie izolowane 1,1 6,8 105 120 60
ER-680i - Izolowane 1,1 6,8 105 120 45
ER-1220 - Nie izolowane 1,8 12,2 105 120 70
ER-1220i - Izolowane 1,8 12,2 105 120 70
ER-340 XRi + Izolowane 0,55 3,4 105 120 45
ER-680 XRi + Izolowane 1,1 6,8 105 120 70
ER-1220 XRi + Izolowane 1,8 12,2 105 120 70

* przy napięciu wirnika 180V dc

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl

TOP