HOME ~ EUROTHERM ~ REGULATORY ~ POWRÓT

Nowości         

Eurotherm

Blok funkcyjny sterowania próżni - regulatory 2604 / 2704  Eurotherm

 

 

schemat blokowy bloku sterowania próżnią regulatora 2704

 

 

Dlaczego regulatory serii 26/2704:

Cechy:

 • dokładna i stabilna regulacja
 • integracja systemu
 • gwarantowany czas wygrzewania
 • skrócenie czasu procesu
 • obniżka kosztów
 • dodatkowe funkcje matematyczne i PLC
 • przełączany pomiar (gauge switch-over)
 • detekcja nieszczelności
 • ukł. czasowy pompy wstępnej (roughing pump timer)
 • 1 lub 3 we. pomiarowe
 • wyświetlanie w mB, psi, mmHg
 • inne jednostki poprzez funk. matematyczne
 • 6 wyjść zadawania ON/OFF
 • sygnał zezwolenia na wysoką próżnię

 

Zastosowania:

Korzyści:

 • Obróbka cieplna w próżni

  - odlewanie

  - lutowanie

  - wyżarzanie

  - topienie

  - spiekanie

 • Procesy chemiczne

  - destylacja

  - suszenie sublimacyjne

   

 • Półprzewodniki

  - piece dyfuzyjne

   

 • Komory klimatyczne

  - testy i symulacje

   

 • Autoklawy

  - kompozyty

 • temperatura i próżnia w jednym module
 • dodatkowe funkcje matematyczne i PLC
 • przełączany pomiar (gauge switch-over)
 • detekcja nieszczelności
 • ukł. czasowy pompy wstępnej
  (roughing pump timer)

 

 

 

Typowa aplikacja pieca próżniowego

 

 

 

 

Typowa aplikacja pieca próżniowego

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl