HOME ~ EUROTHERM  ~ REGULATORY~ POWRÓT

Nowości         

Eurotherm

Sterowanie piecem atmosferycznym  - regulatory 26/2704  Eurotherm

 

 

REgulatory Eurotherm typ: 26/2704 - sterowanie pieca atmosferycznego

 

 

 

Właściwości:

Dlaczego regulatory serii 26/2704:

  • przebiegi temperatury
  • potencjał węglowy
  • zawartość - koncentracja tlenu
  • poziom rosy pieca

Sterowanie pieca:

 

Regulatory 2704/2604 są idealne dla zastosowań w wielu procesach obróbki cieplnej włącznie z nawęglaniem gazowym. 

Podczas procesu nawęglania stal niskostopowa lub niskostopowa stal węglowa jest ogrzewana do temperatury powyżej 900°C w atmosferze bogatej w węgiel. Powierzchnia stali absorbuje węgiel poprzez dyfuzję. Głębokość dyfuzji zależy od czasu i temperatury obróbki. Zawartość węgla w stali zmienia się w zależności od jej właściwości fizycznych. Dokładne sterowanie obydwu - temperatury oraz potencjału węglowego jest niezbędne dla osiągnięcia profilu wnikania węgla.

 

Trzypętlowy regulator 2704 może być użyty jednocześnie dla sterowania temperatury pieca, potencjału węglowego oraz chłodzenia ( wyżarzania / hartowania ).

 

W wielu piecach wsadowych programator wartości zadanych jest używany  dla generowania temperatury i profili nawęglania, które są dla wspólnej bazy czasowej. Sonda cynkowa generuje miliwoltowy sygnał powstały na bazie poziomu koncentracji tlenu pomiędzy wartością referencyjną wewnątrz sondy a ilością tlenu jaka jest aktualnie w piecu. Temperatura jest mierzona przy użyciu termopary na końcu sondy. Razem te sygnały są używane przez funkcyjny blok sondy tlenowej do obliczania aktualnego procentu węgla w atmosferze.

 

Wejścia dla sondy cynkowej w 2604/2704 jest kompatybilne dla większości używanych sond cynkowych. Można je także używać dla sond typu "Lambda".

 

 

 

Schemat blokowy układu sterowania pieca

 

 

Regulatory Eurotherm typ: 26/2704 - schemat blokowy sterowania pieca

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl