HOME ~ EUROTHERM ~ REGULATORY ~ POWRÓT

Nowości         

Eurotherm

Piece dyfuzyjne - półprzewodniki  - regulatory 26/2704  Eurotherm

 

 

 

 

 

Dlaczego regulatory serii 26/2704:

Regulowane zmienne:

 • specjalizowane profile
 • 3 pętle regulacji
 • specjalne bloki regulacji
 • funkcje logiczne i matematyczne
 • temperatura
 • ciśnienie
 • wilgotność
 • przepływ gazu

Zastosowania:

Korzyści:

 • wytwarzanie kryształów
 • piece dyfuzyjne
 • maszyny napylające
 • testowanie niezawodności
 • nanoszenie warstw epitaksjalnych metodą wiązek molekularnych
 • dokładna i stabilna regulacja
 • gwarantowany czas wygrzewania
 • integracja systemu
 • redukcja kosztów

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl