HOME ~ EUROTHERM ~ REGULATORY ~ POWRÓT

Nowości         

Eurotherm

Sterowanie stosunkowe / proporcjonalne (ratio controller) - regulatory 26/2704 - Eurotherm

 

 

Sterowanie ratio jest techniką wykorzystywaną do sterowania zmiennej procesu dla której zadawanie jest przeliczane jako proporcja nie sterowanego wejścia. 

Ratio setpoint określony jest jako proporcja wartości wejściowej która ma być użyta jako faktyczna wartość zadająca. Jako ta wartość może być zastosowana wielokrotność lub ułamek tej wartości wejściowej.

 

Typową aplikacją jest mieszalnik gdzie aby osiągnąć właściwe proporcje produktu, wejścia 1 i 2 muszą być utrzymywane w stałym stosunku.

 

 

 

 

 

Możliwe zastosowania:

Cechy:

 • piece gazowe
 • piece do spopielania
 • aplikacje mieszalników, dozowanie, dawkowanie
 • sterowanie spalaniem
 • obróbka wodna
 • produkcja cegieł
 • żeliwiaki

 

 • kontrola proporcji (Ratio Track)
 • zadawanie proporcji (Ratio Trim)
 • mierzona proporcja (Measured Ratio)
 • opcja (wartość dzielona / mnożona)

 

Przykładowa aplikacja

 

   

 • utrzymywanie stałego współczynnika

 • ręczny start

 • nieuderzeniowe przenoszenie w cyklu auto

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl