HOME ~ EUROTHERM  ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Eurotherm

Cyfrowe rejestratory graficzne - temperatury / procesu - nowa Seria 6000 / Eurotherm Chessell

BRIDGE - pakiet do zdalnego podglądu i rejestracji procesu w czasie rzeczywistym

Zdalna rejestracja, konfiguracja i podgląd danych w czasie rzeczywistym przez internet

Pakiet musi być zainstalowany na PC a rejestrator musi mieć uaktywnioną opcję Bridge

 

 

 

BRIDGE jest mocnym, ale łatwym w użyciu pakietem oprogramowania dającym całkowity zdalny dostęp do rejestratorów graficznych serii 5000 i nowo wprowadzanej serii rejestratorów - serii 6000 - włączając podgląd danych, działanie i konfigurację rejestratora.

 

Program umożliwia połączenie z rejestratorem przez komputer PC z jakiegokolwiek miejsca w świecie, z wykorzystaniem połączenia typu LAN, dial-up,  intra- czy internetu.

 

Odtąd, nie musisz już przebywać w pobliżu procesu aby mieć dostęp do danych bieżących i archiwalnych, nadzorować proces produkcyjny czy potwierdzić alarm lub zmienić konfigurację urządzenia.

Pakiet Bridge jest narzędziem elastycznym i funkcjonalnym  ale nie jest to osiągnięte kosztem bezpieczeństwa Twoich danych. 

Każdy dostaje w systemie nazwę użytkownika i hasło z określonymi w konfiguracji prawami dostępu: możliwością podglądu danych, przetwarzania danych procesu czy prawem pełnej konfiguracji urządzenia.

Jeśli istnieje taka potrzeba, jako opcja występują dodatkowe, zaawansowane cechy kontroli, śledzenia i zabezpieczenia danych i systemu.

 

Użytkownik może zdalnie:

 • kompletnie skonfigurować rejestrator

 • podglądać wszystkie dane procesu - bieżące i historyczne (max. 10 komputerów równocześnie monitorujące jeden rejestrator)

 • załadować do rejestratora lub zapisać konfigurację

 • uruchomić i zatrzymać cykl przetwarzania wsadowego procesu rejestracji

 • skonfigurować strategię archiwizacji lub zażądać natychmiastowej archiwizacji danych procesu

 • podglądać dane więcej niż jednego rejestratora na tej samej stacji roboczej (zależy od ilości zainstalowanej w PC pamięci)

 • stworzyć własne strony - ekrany wizualizacji biegnącego procesu oraz dynamicznie zmieniać rozmiary okien podglądu

Wszystkie wymienione powyżej cechy programu dostępne są w pełnej wersji pakietu Bridge, standardowo dostarczanej z rejestratorem 5000B. Dla pozostałych rejestratorów serii 5000 / serii 6000 pakiet jest opcjonalny.

 

 

Dostępne są dwie wersje pakietu Bridge:

 • wersja lite dostarczana standardowo

  zdalny podgląd standardowych ekranów rejestratora

 • wersja pełna - pakiet opcjonalny (za wyjątkiem rejestratora 5000B)

  podgląd ekranów standardowych i własnych, konfiguracja i obsługa zdalna rejestratora z komputera PC, każdy użytkownik podłączony zdalnie do rejestratora może mieć ustalone własne prawa dostępu (tylko podgląd, sterowanie przetwarzaniem wsadowym, pełna konfiguracja)

 

Przykładowe warianty połączeń rejestratora z wykorzystaniem pakietu Bridge:

 • jeden PC podłączony bezpośrednio do rejestratora
 • wiele komputerów PC podłączonych przez sieć do jednego lub więcej rejestratorów (każdy rejestrator może być jednocześnie udostępniany maksymalnie 10 użytkownikom (komputerom PC), ale jeden komputer PC może mieć dostęp do ‘N’ rejestratorów (gdzie ‘N’ zależy od ilości pamięci zainstalowanej na komputerze, komputer z minimalnymi wymaganiami 32MB pamięci RAM będzie mógł podglądać do 3 rejestratorów jednocześnie)
 • jeden komputer podłączony przez linię telefoniczną do zdalnego rejestratora

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl