iTools - konfiguracja regulatora

 

DANE TECHNICZNE

Sterowanie atmosferą:

Sterowanie temperaturą:

50 programów zadawania

4 wyjścia zdarzeń

łatwa edycja, wybór i uruchomienie programu

graficzny przebieg programu

tendencje SP i PV

Komunikacja cyfrowa:

Slot H:

 - Modbus: RS232, RS485 (2,4 p)

 - Bisync: RS232, RS485 (2, 4 p)

 - Profibus DP

 - DeviceNet

 

Slot J:

 - Praca w trybie Master:

   RS232, RS485 (2, 4 p)

 - Modbus: RS232, RS485 (2, 4 p)

 

Bloki narzędziowe Toolkit:

(3 wersje)

(*) standardowa konfiguracja regulatora wykorzystuje pewną liczbę timerów i rejestrów logicznych

 

Zasilanie:

85-264V AC, 24V AC/DC

Wymiary:

96W x 96H x 150D

 

DOKUMETACJA:

Modbus - komunikacja cyfrowa

 

2704CP Sterownik / programator pieca atmosferycznego

1,2,3 pętle sterowania PID, programator zadawania, komunikacja, korekcja CO

IDEALNY DO:

 

3 pętlowy sterownik pieca atmosferycznego typu 2704CP Eurotherm jest w pełni programowalnym, precyzyjnym regulatorem temperatury, potencjału węglowego, poziomu rosy pieca i zawartości tlenu we wszelkich aplikacjach atmosferycznej obróbki cieplnej. 

Regulator może być wykorzystany tylko do regulacji powyższych parametrów, lub może pracować jako zintegrowany sterownik pieca gdzie wszystkie te parametry są regulowane w połączeniu z regulacją temperatury.

Główne cechy sterownika:

 

Sercem regulatora 2704CP jest specjalnie opracowany blok funkcyjny akceptujący większość używanych sond cyrkonowych.

 

Model 2704CP w pełni kompatybilny ze standardowym 3 pętlowym regulatorem PID typu  2704.

 

Dla standardowych aplikacji regulator jest dostarczany wstępnie skonfigurowany w określonej przez użytkownika specyfikacji  zgodnej z prostym kodem zamówienia a dostosowanie regulatora do własnych potrzeb można osiągnąć przez konfigurację regulatora przez klawisze panelu czołowego lub oprogramowanie  konfiguracyjne Eurotherm iTools.

Sterowanie atmosferą pieca

W pętli atmosfery regulator podnosi potencjał węglowy poprzez sterowanie zaworem, dozującym gaz nawęglający ( np. propan ) do pieca. Odwrotnie aby zmniejszyć koncentrację dozowane jest powietrze lub azot.

Zawarte funkcje diagnostyczne w tym m.in. ciągły pomiar impedancji sondy i monitorowanie powrotu sondy z cyklu oczyszczania zapewniają optymalną pracę pieca.

Sterowanie temperaturą pieca

Pomimo, że dla pętli temperatury wejście z czujnika może pochodzić z sondy to bardziej popularne jest stosowanie oddzielnej termopary. Wyjście sterowania grzaniem może być podłączone do palnika gazowego lub do tyrystora.

W niektórych zastosowaniach może być podłączone wyjście chłodzenia do wentylatora cyrkulacyjnego lub przepustnicy wylotowej.

Automatyczne czyszczenie sondy

Regulator 2704CP posiada strategię czyszczenia i regeneracji sondy, która może być programowana lub inicjowana przez obsługę.

Dla usunięcia sadzy lub innych pozostałości mogących osadzać się na sondzie, używane jest krótkie uderzenie sprężonego powietrza. W trakcie tej procedury mierzony jest czas oczyszczania sondy a wyjście PV jest mrożone (dostępne różne opcje sterowania pętli i PV w czasie tego procesu). Jeśli czas ten jest za długi (PV spada poniżej 95% wartości w określonym czasie) przyrząd wskazuje, że sonda powinna być wymieniona lub poddana renowacji.

Alarm osadzania sadzy

Poza alarmami temperatury i potencjału regulator może wskazywać alarm gdy stan atmosfery jest taki, że osadza się sadza wewnątrz pieca lub na detalu.

Zabezpieczając przed odkładaniem się sadzy utrzymuje się dokładność dyfuzji węgla do detalu.

Automatyczna korekcja zawartości CO

Do określania poziomu koncentracji CO może być użyty analizator gazowy i wartość ta może być retransmitowana do 2704 w celu użycia w obliczeniach potencjału węglowego.

Właściwość ta jest szczególnie przydatna gdy używany jest gaz miejski, w którym koncentracja CO może być zmienna każdego dnia.

System sterowania pieca atmosferycznego w oparciu o 2704CP i sterownik 2500

W połączeniu z wielopętlowym sterownikiem PID typ 2500 można zrealizować bardzo silny i tani system pieca nawęglającego. W tym przypadku regulator 2704CP pracując w trybie master działa jako programator temperatury / potencjału węglowego oraz interfejs dla sterownika 2500.

 

Programator wartości zadanych jest używany dla generowania temperatury i profili nawęglania. Sonda cynkowa generuje miliwoltowy sygnał powstały na bazie poziomu koncentracji tlenu pomiędzy wartością odniesienia wewnątrz sondy a ilością tlenu jaka jest aktualnie w piecu.

 

Temperatura jest mierzona przy użyciu termopary na końcu sondy. Razem te sygnały są wykorzystywane przez funkcyjny blok sondy tlenowej do obliczania aktualnego procentu węgla w atmosferze.

 

Typowym wykorzystaniem sterownika 2500 powinna być realizacja dodatkowych pętli sterowania PID takich jak "quench oil" - schładzania przy hartowaniu czy sterowania funkcjami logicznymi i czasowymi pieca.

 

Sterownik 2500 może mierzyć do 32 wejść termopar w pełni izolowanych od potencjału 250 V AC. Strategia wewnątrz 2500 może monitorować do 32 termopar w celu wykrywania wartości minimalnej, która może wtedy być przesłana (via komunikacja cyfrowa lub analogowa) do regulatora 2704CP aby być użytą jako warunek oczekiwania zapewniając równomierność temperatury wewnątrz pieca i gwarantując odpowiedni cykl wygrzewania.

Sterownik 2604CP (Carbon Potential)

Regulator 2604CP funkcjonalnie działa w ten sam sposób jak regulator 2704CP, jednakże zastosowanie wyświetlacza matrycowego w tym ostatnim znacząco upraszcza interfejs użytkownika dla operatora systemu.

Funkcje matematyczne, logiczne i PLC

Korzystając z wewnętrznych bloków zestawu narzędziowego  "ToolKit", można stworzyć (przez wewnętrzne połączenia poszczególnych bloków) rozwiązania dostosowane do konkretnych obiektów czy maszyn. 

Moduły komunikacji:

Modułowa budowa regulatora 2704MP umożliwia użytkownikowi wybór protokołu komunikacji.

Do współpracy z komputerem nadzorczym lub PLC wykorzystać można:

 

Dodatkowo, port Master Modbus może być używany do komunikacji jako nadzorca dla innych urządzeń systemu sterowania, w tym regulatorów temperatury serii 2000 Eurotherm.

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP