iTools - Regulatory temperatury Eurotherm  - konfiguracja, klonowanie i uruchamianie

Wprowadzony po raz pierwszy w 1999 roku uniwersalny pakiet oprogramowania narzędziowego iTools, obecnie w wersji 8.76 -  umożliwia konfigurację i  monitorowanie wszystkich regulatorów temperatury / procesów oraz indykatorów serii 2000, regulatorów nowej serii 3000, sterownika procesu T630 jak również pozwala na bieżąco monitorować rejestratory graficzne i systemy akwizycji danych serii 5000 oraz 6000 Eurotherm Chessell oraz najnowszy produkt Eurotherm - rejestrator i regulator w jednym: Nanodac

W tej wersji programu dodano edytor połączeń zacisków regulatorów, zaktualizowano przewodnik konfiguratora, graficzny edytor połączeń obecnie umożliwia konfigurację regulatorów 2704, 2604 oraz X26 (firmware ≥ 5). Dodano również nowy podręcznik użytkownika oraz rozszerzono plik Help.

Program oferuje wiele nowych funkcji i udoskonaleń w tym m.in. możliwość tworzenia własnych ekranów użytkownika (Mini - SCADA), przewodnik po konfiguracji (Wizard) upraszczający proces konfiguracji regulatorów oraz graficzny edytor połączeń do konfiguracji najnowszych, najbardziej zaawansowanych regulatorów - sterowników temperatury i procesów serii 3500.

 

iTools Eurotherm - oprogramowanie do konfiguracji regulatorów temperatury procesuPakiet ten umożliwia edycję, zapis i klonowanie kompletnej konfiguracji regulatorów temperatury i procesu Eurotherm.

Dodatkowo, dostępny w pakiecie edytor programów zadawania umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie programów dla konkretnych potrzeb a funkcja OPC Scope umożliwia rejestrację przebiegu procesu lub jego określonych parametrów w czasie rzeczywistym.

Raz zapisana konfiguracja regulatora, zarchiwizowana, może być przydatna ponownie w przypadku np. uszkodzenia regulatora lub w momencie jego wymiany. Odpowiedni klon konfiguracji może być wtedy szybko załadowany do nowego regulatora oszczędzając czas i koszt przestoju.

 

iTools stosuje OPC server (tj. OLE dla sterowników procesu) wykorzystujący Modbus do komunikacji ze sterownikami. Server łączy się z regulatorami poprzez komunikację szeregową, ethernet lub połączenia modemowe. OPC server może być używany również przez takie aplikacje jak Wonderware i LabVIEW. 

Interfejs DDE umożliwia wyświetlanie w arkuszu kalkulacyjnym Excela (lub innym tego typu programie) zarówno wartości bieżących parametrów, jak i wartości archiwalnych wcześniej już zapisanych.

iTools oferuje szereg zaawansowanych narzędzi, w tym m.in.

iTools - wizualizacjia i konfiguracja aplikacji View Builder

pozwala użytkownikowi tworzyć bazujące na PC ekrany użytkownika, lub ekrany mini-SCADA do prostego monitorowania, diagnostyki czy uruchamiania aplikacji sterowników.

Configurator

umożliwia edycję, zapis i klonowanie kompletnej konfiguracji urządzenia.

Pliki klonów mogą być otwarte jako wirtualne instrumenty symulujące ich faktyczne zachowanie a kompletna konfiguracja może być rozwijana całkowicie off-line i w późniejszym terminie przesłana do regulatora.

 

Przewodnik konfiguracji (Wizard)

opcja w dużym stopniu upraszczająca proces konfiguracji regulatora i prowadząca go przez różnorodne opcje wyboru. Zawiera również asystenta kodu zamawiania, który również konfiguruje wybrane regulatory (modele 3116 i 3216)

 

Graficzny edytor połączeń

umożliwia konfigurację zaawansowanego sterownika procesu E3500. Oferuje użytkownikowi prosty interfejs Drag&Drop do rozwijania zaawansowanych aplikacji sterowania. 

Korzystając z wstępnie skonfigurowanych bloków funkcjonalnych, użytkownik w kilka chwil zaprojektuje wymaganą strategię sterownia z możliwością monitorowania jej w czasie rzeczywistym.

 

iTools Eurotherm - konfiguracja programatora - profili zadawania temperaturyEdytor programów zadawania

zapewnia prostą metodę ustawiania wymaganych profili zadawania (w tym m.in. wybór segmentu, typ profilu - dwell, rampa, step, wait czy funkcji zaawansowanych takich jak holdback oraz zaprogramowanie wyjść zdarzeń.)

Program umożliwia zapis, odtworzenie i załadowanie profili programów pracując on-line, gdzie wartości programu edytowane są na bieżąco w podłączonym regulatorze lub off-line kiedy programy są edytowane przed załadowaniem ich do wybranego regulatora. 

 

OPC Scope

program pozwalający wykreślać tendencje zmiennych procesu. Oś czasu może być ustawiana pomiędzy 1 min. a 1 miesiącem. Istnieje również możliwość podglądu danych archiwalnych. Dane mogą być również zapisywane na dysk twardy, z którego później mogą być odtworzone i wczytane do arkusza kalkulacyjnego Excela i analizowane. 

 

OPC Server Driver

OPC server, EuroMbus.exe jest odpowiedzialny za kontakt z urządzeniami. Odbiera wszystkie wartości danych z urządzeń i zapisuje w nich nowe wartości. Powłoka iTools oraz kontrolki Active X nie komunikują się bezpośrednio z urządzeniami, robią to za pośrednictwem serwera. W większości wypadków OPC server iTools dostarcza dane do swoich klientów (takich jak powłoka iTools czy kontrolki Active X) wykorzystując opublikowane OLE dla interfejsów sterowników procesu

Wszystko to jest spełnione zarówno dla urządzeń rzeczywistych jak i wirtualnych oraz plików klonów. W ten sposób konfiguracja off-line dla innych komponentów iTools i dla użytkownika jest zawsze identyczna do konfiguracji urządzenia w trybie on-line.

 

 

Wersje produktu

 

iTools jest dostępny z wieloma różnymi cechami zgodnie z wybranym poziomem funkcjonalności.

Zamawiając program możemy wybrać następujące kombinacje:

Możliwe jest rozszerzenie zakupionej już wersji programu przez nabycie nowego klucza programowego.

 

Dostępna jest bezpłatna, demonstracyjna wersja programu w której takie elementy jak: konfigurator, przewodnik po konfiguracji i graficzny edytor połączeń mogą być uruchamiane bez żadnych restrykcji, wszystkie inne programy narzędziowe pakietu w tym OPC Scope, View Builder i edytor profili będą prawidłowo działać przez 30 minut. Po tym czasie wymagany jest klucz odblokowujący te funkcje.

 

Program dostępny jest dla następujących produktów:

 

 

 Aktualnie - iTools w wer. 9.67  - karta katalogowa  -  opis i kod zamówienia

 

Minimalne wymagania sprzętowe:

Komputer PC z systemem

 Instalacja musi być przeprowadzona przez użytkownika z prawami administratora

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl

TOP