HOME ~ EUROTHERM ~ REGULATORY ~ POWRÓT

Nowości         

Eurotherm

Piec próżniowy  - typowa aplikacja - regulator 26/2704  Eurotherm

 

 

Regulatory 2604 / 2704 Eurotherm  - Aplikacja pieca próżniowego

 

 

 

Właściwości:

Idealne dla:

Próżniowa obróbka cieplna - blok regulacji

 

 

Schemat blokowy sterowania pieca próżniowego - regulatory 26/2704 Eurothem

 

 

 

 

Sterownik Próżni modelu 2704 posiada możliwość zastosowania samodzielnie do sterowania sekwencji pompy próżniowej w piecach lub jako zintegrowany sterownik pieca gdzie obydwie wielkości: temperatura i ciśnienie są regulowane.

Sterownik Próżni 2704 może posiadać wszystkie właściwości standardowego 2704 zawierające trzy pętle regulacyjne, programowanie punktami zadawania wraz z funkcjami matematycznymi i logicznymi.

 

Jako serce sterowania próżniowego posiada specjalnie zaprojektowane bloki funkcyjne mogące akceptować do 3 wejść czujników temperatury. 

Sterownik Próżni 2704 posiada automatyczną możliwość przełączania pomiędzy mostkiem pomiarowym typu "high" i "low" oraz dodatkowe wejście dla czujnika ciśnienia próżni wstępnej. Dostępnych jest 6 ustawianych wyjść wartości próżni, przekroczenie czasu pompy wstępnej i detekcja rozhermetyzowania.

 

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl