Regulatory temperatury serii 900 EPC / Eurotherm

W chwili obecnej linia regulatorów serii 900 EPC nie jest już rozwijana i zastąpiona została regulatorami nowej serii 2000 -

 regulatorami 2604 i 2704

 

Regulatory tej serii występują w czterech podstawowych typach:     jako regulatory i programatory oraz jako urządzenia jedno- i wielopętlowe

 

Wszystkie modele 900EPC zbudowane były na zasadzie modułowej. Wyposażone były w wiele specjalistycznych funkcji w tym m.in. funkcje logiczne, układy sumatorów i timerów pozwalających na realizację dowolnej strategii regulacji. W wersji z programatorem wyposażone były w pamięć 20 programów.

Wersja PLUS regulatora zawierała dodatkowo:

 

Każdy instrument tej grupy dostarczany standardowo z komunikacją szeregową, dwoma wejściami logicznymi, wejściami dla podłączeń czujników

Dodatkowe We - Wy są dostępne poprzez dodanie modułów w odpowiednie sloty A-F.

 

Oprogramowanie instrumentu jest w pełni konfigurowalne i może to wykonać użytkownik (z przycisków jak i przy użyciu PC za pomocą  programu IPSG ). Do specjalnych rodzajów aplikacji można zastosować specyficzną konfigurację hardwe'arową.

Funkcje:

 

Podstawowy model regulatora serii 900 EPC -

Jedno i dwupętlowy regulator / programator temperatury / procesu - Eurotherm  900EPC   

Regulator (1/4 Din, IP65) dostępny jest w 4 podstawowych odmianach jedna / dwie pętle regulacji oraz jako programator / regulator. Każdy instrument wyposażony jest w komunikację, funkcje logiczne i matematyczne, 2 wejścia logiczne i 1(S) lub 2 (D) wejścia czujników. Dodatkowe jednostki I/O  dostępne są jako moduły wkładane w gniazda A÷F regulatora.

 

 

 

Precyzyjny regulator / programator temperatury 902 Eurotherm

Bardzo stabilny regulator / programator temperatury i innych procesów. Dodatkowe moduły i oprogramowanie konfiguracyjne sprawiają że układ ten znalazł zastosowanie w wielu aplikacjach.

 

 

 

 

Regulatory / programatory  -  seria  900EPC  -   EUROTHERM

 

Mogą występować jako jedno- pętlowe (S) lub dwu- pętlowe (D)

 

905 S/D Regulator Temperatury
906 S/D Programator Temperatury
907 S Regulator Wilgotności
908 S Programator Wilgotności
909 D Regulator Temperatury i Wilgotności
910 D Programator Temperatury i Wilgotności
911 S Regulator Kaskadowy Temperatury
912 S Programator Kaskadowy Temperatury
913 S Regulator Temperatury i Procesu Technologicznego
914 D Programator Temperatury i Procesu Technologicznego
915 S Regulator Temperatury Palników Pulsacyjnych
916 S Programator Temperatury Palników Pulsacyjnych
940 S/D Regulator Procesu Technologicznego
941 S/D Programator Procesu Technologicznego
942 S/D Regulator Ciśnienia
943 S/D Programator Ciśnienia
944 S Regulator Procesu Technologicznego Kaskadowy
945 S Programator Procesu Technologicznego Kaskadowy
950 S/D Regulator Grawimetryczny
951 S/D Regulator Grawimetryczny i Odciąganiem
960 S Regulator Atmosfery Pieca / Suszarni (Carbon Potential / Oxygen)
961 S Programator Atmosfery Pieca / Suszarni (Carbon Potential / Oxygen)
962 D Regulator Atmosfery Pieca/ Suszarni  i Niezależny Regulator (Carbon Potential / Oxygen)
963 D Programator Atmosfery Pieca/ Suszarni  i Niezależny Regulator (Carbon Potential / Oxygen)
964 S Regulator Ratio (Proporcjonalny)
965 D Regulator Ratio (Proporcjonalny) / Zwykły Regulator
966 D Programator Ratio (Proporcjonalny) / Zwykły Programator
968 D Programator Ratio (Proporcjonalny) / Niezależny Programator
969 S Regulator z Wejściem Obliczającym (Computed Input)
970 S Programator z Wejściem Obliczającym (Computed Input)
971 S/D Regulator z wejściem "Derived Input"
972 S/D Programator z wejściem "Derived Input"
988 S/D Sterownik do Maszyn (Machine Contr.)
989 S/D Programator do Maszyn (Machine Contr.)

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl

TOP