Nowość !!!  Tanie regulatory OEM seria 0116, 0216, 0316 / Eurotherm

Najnowsza seria regulatorów temperatury / procesu firmy Eurotherm to oferta dla wszystkich tych, którzy oczekują dokładnej, stabilnej regulacji temperatury  i odpowiedniego zabezpieczenia przebiegu procesu przy jednoczesnym zachowaniu warunków szybkiej instalacji i uruchomienia projektu oraz niskich kosztów zakupu i wdrożenia całego rozwiązania.

 

Nowe regulatory Eurotherm spełniają wszystkie te wymagania, zapewniając jednocześnie dużą funkcjonalność i elastyczność zastosowań dla różnorodnych aplikacji sterowania temperaturą w wielu gałęziach przemysłu.

Tanie regulatory temperatury serii OEM   /   O116 /O216 / O316

Główne cechy:

 

Możliwe zastosowania:

 

 

Nowa seria regulatorów to 3 modele:

Regulator typ - 0116

Podstawowy regulator temperatury tej serii to tania i efektywna opcja dla aplikacji wymagających sterowania grzaniem lub chłodzeniem z opcjonalną ochroną alarmową procesu. 3 cyfrowy wyświetlacz wskazuje przebieg zmian procesu. Dodatkowe informacje to: wskaźnik błędu zadawania, wskaźnik alarmów oraz wiadomości statusu. Regulator oferuje możliwość wykorzystania do dwóch wyjść sterujących.

 

Regulatory typ / 0216 - 0316

Regulatory temperatury oferujące wyższą funkcjonalność niż regulator w wersji podstawowej. Oba modele wyposażone są w 4 funkcyjny układ timera procesu, kombinowaną strategię sterowania PID grzania / chłodzenia z funkcją samostrojenia parametrów PID typu 'SMART', układem miękkiego rozruchu oraz cechą ograniczania mocy wyjściowej.

Oba regulatory mogą być wyposażone w trzy kanały wyjściowe lub dwa wyjścia i wejście logiczne.

4 cyfrowy wyświetlacz regulatora (0216, górna linia wyświetlacza 0316) wskazuje stan zmiennej procesu PV oraz wartość zadaną temperatury (0316). Wyświetlane mogą być również alarmy i wiadomości statusu. 

Zarówno regulator 0216 jak i 0316 wyposażone zostały w port komunikacji który umożliwia konfigurację parametrów oraz ustawianie strategii sterowania regulatora poprzez pakiet oprogramowania znany pod nazwą iTools. Konfiguracja regulatora może być przygotowana wcześniej na komputerze PC i załadowana do jednego lub kilku regulatorów. Upraszcza to znacznie proces sprawdzania i uruchamiania aplikacji.

 

Opis układu timera

Układ timera procesu umożliwia sterowanie czasowe cyklem pracy regulatora.

Podczas cyklu wygrzewania lub chłodzenia na wyświetlaczu regulatora wskazywany jest czas pozostały do końca cyklu a zakończenie procesu odliczania może być sygnalizowane alarmem dźwiękowym.

 

Dostępne są 4 tryby pracy timera procesu (wybór rodzaju pracy sterowany jest przez wejście logiczne):

 

  1 - tryb oszczędzania energii (opóźniony tryb załączenia)

  2 - dwell timer ze stykiem przekaźnika sygnalizującym koniec cyklu

  3 - dwell timer ze stykiem przekaźnika sygnalizującym pracę układu czasowego

  4 - dwell timer bez sygnalizacji stanu wyjścia

 

Konfigurowalne opcje timera umożliwiają ustawienie: czasu gwarantowanego wygrzewania, zakresu rampy, trybu zatrzymania oraz zachowania regulatora po dojściu do końca cyklu odliczania.

 

Zestawienie dostępnych cech regulatorów

 

Funkcja \ Regulator 0116 0216 0316
Wyświetlacz 3 cyfrowy 1 x 4 cyfry 2 x 3 cyfry
Dodatkowe funkcje wyświetlacza 3 pkt. bargraf    
Wyjście sterujące 2 3 3
Funkcja samostrojenia typu SMART + + +
Sterowanie grzaniem / chłodzeniem   + +
Ustawianie offsetu pomiarowego + + +
Łagodny start z ogranicz. mocy wyjściowej   + +
Relatywny wsp. ustaw. krzywej chłodzenia   + +
Kompensacja chłodzenia nieliniowego   + +
4 funkcyjny timer procesu   + +
Ograniczanie przyrostu mocy wyjściowej   + +
Logiczne wejście sterujące   1 1
Port komunikacyjny dla programu iTools   + +

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl

TOP