HOME ~ EUROTHERM ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Rejestrator papierowy formatu 100 mm typ 4103 C/M Eurotherm Chessell

Rejestratory papierowe porównanie

 

DANE TECHNICZNE

Format zapisu / typ papieru:

100mm;

składanka - 16m (std),

rolka - 32m opcja

Wyświetlacz:

4 kolorowy; 12 mm PV;

4,7 mm tekst; 1,5 mm bargraf

Liczba wejść:

max. 4;  rejestrator typ C

max. 6; rejestrator typ M

Typ wejść:

dcmV, (-8÷38 mV, rozdz. 1,4µV)

dcmV, (-30÷150 mV, rozdz. 5,5µV)

dcV (-0,2÷1V, rozdz. 37µV)

dcV (-2÷10V, rozdz. 370µV)

dcmA,

termopary (wg. ITS-90):

B, C, D, E, G2, J, K, L, N, R, S, T, U, NiMo, Platinel

RTD (2/3 przewodowy):

CU10, JPT100, Ni100, Ni120, PT100, PT120A, PT1000;

we. przekaźnikowe

we. z potencjometru

Wyjścia:

do 12 / 16 wy. przekaźnikowych

styk: max. 2A / 250V

Komunikacja:

RS485 ModBus RTU

RS232 ModBus RTU

RS485 Profibus DP

 

retransmisja analogowa sygnałów

(0÷10V, 0÷20mA)

Okres odświeżania:

8 Hz (wer. C) / 2Hz (wer. M)

Zasilanie:

90 ÷ 264V / 45 ÷ 65 Hz

Wersja LV:

20 ÷ 53V AC / DC

Stopień ochrony:

IP54 (front) / IP20

Temperatura pracy:

0 ÷ 50ºC

Wilgotność:

5 ÷ 80% RH, bez kondensacji

Wymiary / ciężar:

Obud.: 138 x 138 mm

Głębokość panelu: 220÷390 mm

<3,5 kg

Standardy:

EMC:

50081-2, 50082-2

Bezpieczeństwo:

EN 61010 inst. kat2

 

 

Dokumentacja (pdf)

 

Specyfikacja:

4103C, 4103M

 

Eurotherm Chessell - Rejestratory temperatury

Rejestrator papierowy formatu 100 mm typ 4103 C/M  Eurotherm

rejestracja przebiegów w systemie ciągłym i wielopunktowym, archiwizacja

CECHY GŁÓWNE:

 • czytelny, 4 kolorowy wyświetlacz cyfrowy z wykresem słupkowym (bargrafem)
 • izolowane, uniwersalne wejścia pomiarowe + podświetlanie wykresu
 • komunikacja ModBus / Profibus
 • archiwizacja na karcie PC (max. poj. 6Mb)
 • do 16 wyjść przekaźnikowych / do 4 wyjść analogowych
 • 1 lub 2 niezależne regulatory PID
 • standardowo wbudowane komentarze (annotacje)
 • konfiguracja zdalna lub lokalna, przez klawisze panelu czołowego lub z PC
 • zabezpieczony hasłem dostęp do parametrów konfiguracyjnych rejestratora
 • rozbudowane funkcje matematyczne w tym: sumatory, liczniki i układy czasowe
 • własna krzywa linearyzacji (do 32 punktów)
 • dostępna wersja przenośna rejestratora

Rejestrator Eurotherm typ 4103 jest zaawansowanym rejestratorem papierowym formatu 100 mm przeznaczonym do rejestracji temperatury / sygnałów procesu na rolce papieru lub tzw. składance papierowej

 

Model 4103 tak jak 2 inne rejestratory tego formatu dostępny jest w dwóch wersjach:

 • rejestrator temperatury / procesu typ 4103C z systemem zapisu ciągłego (1÷4 pisaków)
 • rejestrator 4103M z systemem zapisu wielopunktowego (rejestracja do 6-ciu ścieżek wykresu)

Jako jedyny z grupy rejestratorów formatu 100 mm rejestrator 4103C/M  wyposażony został w moduł komunikacji z protokołami: modBus RTU i  profibus DP oraz silny pakiet funkcji matematycznych.

Pakiet ten znacznie upraszcza wszystkie procedury przeliczania danych wejściowych np. sterylizacji, czasu dezynfekcji, stężenia detergentów czy objętości zgromadzonych lub przepływających cieczy. Funkcja Review umożliwia zapis, kopiowanie i podgląd rejestrowanych danych w środowisku komputerów PC.

 

Dane wyświetlane na wyświetlaczu cyfrowym rejestratora

 • - numer kanału
 • - wartość mierzona
 • - nazwa i jednostka sygnału mierzonego
 • - wartość mierzona pokazywana w postaci bargrafu dla kanałów 1-4 (rejestrator 4103C),
 •   1-3 lub 4-6 dla pomiarów wielopunktowych rejestratora 4103M
 • - status alarmów dla wszystkich kanałów

Pakiet matematyczny / Zdarzenia - Sumatory - Liczniki - Układy czasowe

Funkcje matematyczne dostępne są w dwóch wersjach:

 

Poziom 1.

Dostępne podstawowe funkcje arytmetyczne zawierające m.in. dodawanie, mnożenie, dzielenie, kopiowanie, odejmowanie, moduł

 

Poziom 2.

Funkcje zaawansowane takie jak m.in. wartość min / max, pierwiastek kwadratowy, wartość średnia dla kanału czy grupy kanałów, wartość średnia dla wybranego przedziału czasu, funkcje przeliczania przepływu masy w kg/s, % wilgotności względnej, wyliczania czasu sterylizacji, pomiar koncentracji tlenu, korekcja O 2, funkcje: znacznika czasowego, stopera, przełącznika sygnału, wyboru wartości większej / mniejszej

 

Wejścia zdarzeń

Dostępnych jest max. 6 izolowanych wejść zdarzeń pracujących w dwóch trybach:

1) jako 6 we. dyskretnych z max. częstotliwością we. 1Hz i poziomami nap. niskim -30V / 0.8V oraz wysokim 2V / 30V

2) jako 16 we. zdarzeń kodowanych 4-bitowo (we. 1÷4) z we. strobującym.

 

Sumatory, liczniki, układy czasowe

Dla rejestratora 4103 dostępne jest maksymalnie 6, 8-cyfrowych sumatorów, liczników i timerów. 

Konfiguracja rejestratora umożliwia m.in. wybór własnej nazwy i jednostki, okresu, kierunku, trybu skalowania oraz ustawienia wartości początkowej, górnej i dolnej strefy nieaktywności, progów i limitów alarmów.

Tryb wyzwalania i zatrzymania wybranej akcji oparty jest na zegarze czasu rzeczywistego.  

Alarmy

Można zaprogramować max. do 4 alarmów na każdy kanał pomiarowy.

Dla każdego z tych alarmów można ustawić: jego typ, wartość progową (zadaną), histerezę oraz m.in. tzw. dwell time - okres czasu w którym pojawienie się alarmu jest ignorowane.

 

Dostępne typy alarmów:

 • alarmy absolutne (wyzwalane kiedy wartość PV przekroczy zadany próg)
 • alarmy odchyłki (wymaga wprowadzenia wartości odniesienia)
 • odchyłka od zadanej wartości w dopuszczalnym (ustawianym) okresie czasu
 • zatrzaskowe, nie zatrzaskowe,

Dla każdego alarmu można ustawić 2 akcje tzw. Job, wyzwalane np. zdarzeniem wywołanym na wejściu, uaktywnieniem alarmu czy osiągnięciem określonej wartości w module sumatora.

 

Wersja przenośna rejestratora

Rejestrator temperatury 4103 dostępny jest również jako specjalistyczne, przenośne urządzenie przeznaczone do celów walidacji w medycynie i przemyśle farmaceutycznym w tym m. in. dla takich urządzeń jak: autoklawy, sterylizatory, maszyny pralnicze, sprzęt do odkażania itp.

Wersja modułu z tym rejestratorem zawiera wszystkie wymagane czujniki i akcesoria pomocnicze w tym m.in. wyposażenie monitorujące i moduły zasilaczy) konieczne do spełnienia wymagań walidacji HTM2010 i HTM2030. 

 

Karty opcjonalne rejestratora, konfigurowane przy zamówieniu:

 • 4 płyty przekaźników wyjściowych typu change-over; x3 wyjścia (NOC)
 • 3 płyty przekaźnikowe typu NO; x4 wyjścia
 • 3 płyty przekaźnikowe typu NC; x4 wyjścia
 • 2 płyty analogowych wyjść; 2 x 2 kanały
 • 1 / 2 płyty zasilacza +24V do zasilania przetworników; max. 2x3 wyjścia (0/4÷20mA)
 • płyta wejścia sygnałów zdarzeń; x4 wejścia (zapis komentarza zgodnie z konfiguracją)
 • płyta annotacji (tylko w rejestratorze 4102C)
 • płyta modułu komunikacji

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl