HOME ~ EUROTHERM  ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Eurotherm

Cyfrowe rejestratory graficzne - oprogramowanie dla rejestratorów serii 5000 / 6000  Eurotherm

REPORT - Raporty przebiegu procesu - własne, oparte na szablonach, generowane automatycznie

 

Dostępne dla cyfrowych rejestratorów graficznych:  seria 5000 i seria 6000 EUROTHERM

 

 

Tworząc raporty w oparciu o dane z rejestratorów papierowych tracimy cenny czas i narażeni jesteśmy na ewentualne błędy w trakcie ręcznego przygotowywania raportów. Wykorzystując rejestratory cyfrowe unikamy tych kłopotów ale dużym problemem jest ogromna ilość danych, spływająca codziennie w trakcie rejestracji procesu. Chociaż dane te mogą być prosto eksportowane do arkuszy kalkulacyjnych typu np. Excel to czas jaki poświęcamy tej czynności lub masowość napływających danych czynią tę czynność bardzo pracochłonną.

 

 

 

 

Pakiet Report 5000 Eurotherm jest prostym ale bardzo użytecznym oprogramowaniem do automatycznego generowania raportów.

 

Użytkownik może tworzyć raporty w oparciu o liczne szablony, style i formaty przetwarzania danych. Generowane automatycznie raporty dostarczane są następnie kolejnym użytkownikom / oddziałom dokładnie w takim formacie jaki jest im potrzebny.

 

 

Dane zbierane przez rejestrator bądź grupę rejestratorów są automatycznie kopiowane na serwer przez inny pakiet oprogramowania firmy Eurotherm - pakiet Review (dostarczany standardowo z rejestratorami serii 5000 / 6000).

Rejestrowane dane są zapisywane zgodnie z zaplanowanym przedziałem czasu w zakresie od 5 min. do 1 miesiąca. (Możliwy jest również zapis na żądanie).

Review automatycznie uaktualnia wspólny plik bazy danych zawierający wszystkie dane z rejestratorów monitorowanych przez program. Dane te są szyfrowane, a użytkownik ma pewność, że otrzymywane dane nie były przedmiotem żadnej manipulacji.

 

 

Report 5000 pobierając dane z tej bazy, umożliwia raportowanie na żądanie lub generuje je automatycznie zgodnie z zadanym przedziałem czasowym, zawsze w tym samym, wybranym przez użytkownika formacie.

Będąc w pełni konfigurowalny, Report 5000 łatwo dostosuje się do naszych potrzeb. Stworzenie wielu wzorców w oparciu o gotowe już szablony, style i formaty zapewni wszystkim komórkom naszej firmy dokładnie takie raporty jakie są przez nie oczekiwane i przede wszystkim, wszystkie te dane te będą pochodziły z tego samego centralnego pliku na bieżąco aktualizowanej, bezpiecznej bazy danych.

 

 

Pakiet dostarczany na płycie CD, po zainstalowaniu na komputerze zawierającym program Excel 97, 2000, XP jest widoczny jako dodatek (Add-In) dla pakietu firmy Microsoft.

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl