HOME ~ EUROTHERM  ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Eurotherm

Cyfrowe rejestratory graficzne - temperatury / procesu -  Seria 5000 i seria 6000 / Eurotherm Chessell

REVIEW

Pakiet oprogramowania do zarządzania danymi archiwalnymi rejestratora:
podgląd, analiza, wydruki, wykresy oraz eksport zarejestrowanych danych historycznych

Zarządzanie danymi archiwalnymi procesu

Pakiet Review jest narzędziem do zarządzania danymi archiwalnymi rejestratorów Eurotherm. (Modele:  seria 5000 / seria 6000)

 

Zapewnia łatwą analizę, podgląd, wydruk czy eksport  danych procesu wg. różnych kryteriów: wybranego punktu, jednostki czasowej czy numeru zarejestrowanego procesu typu Batch.  Wszystkie dane są transferowane z rejestratora do bazy danych na komputerze PC z zachowaniem oryginalnych ustawień wszystkich kanałów. Zachowane są m.in. kolory ścieżek, identyfikatory i skale zapewniając możliwość łatwego porównania danych archiwalnych z tymi bezpośrednio rejestrowanymi na rejestratorze.

 

Zdalny transfer plików

Review posiada cechę zdalnego transferu danych i konfiguracji. Pliki przechowywane w pamięci rejestratora czy na wymiennych kartach archiwizacji mogą być przesyłane między rejestratorem a komputerem PC z wykorzystaniem komunikacji szeregowej. Funkcja dostępna dla wszystkich rejestratorów serii 5000 i 6000 umożliwia m.in.:

 • automatyczny (czasowy) lub na żądanie operatora transfer plików archiwalnych z rejestratora do komputera
 • zapis konfiguracji rejestratora na napędzie archiwizacyjnym
 • wczytanie konfiguracji rejestratora z przechowywanego pliku
 • kasowanie plików na napędzie archiwizacyjnym

Ta opcja jest idealna dla większych systemów produkcji i centrów rejestracji wymagających szczegółowego gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych w cyklach dziennych czy tygodniowych dla celów np. kontroli jakościowych, itp.

 

Ważne dane nigdy nie zostaną utracone

W rejestratorach papierowych, obsługa musi stale pamiętać o wymianie papieru. Jeśli papier na czas nie zostanie  wymieniony, ważne dane mogą zostać utracone. Zastosowanie rejestratorów Eurotherm z pakietem Review eliminuje tę niedogodność, zapewniając rejestrację automatyczną bez żadnych warunków - na istniejącym serwerze.

 

Źródłowe dane zawsze bezpieczne

Dane źródłowe procesów rejestrowane są w formacie binarnym i zapisywane w plikach bazy danych. Format zapisu używany przez Eurotherm zapewnia pełne bezpieczeństwo archiwizowanym danym procesu. Wszystkie dane i wartości - raz zapisane nie mogą być w żaden sposób obrabiane i zmanipulowane.

 

Eksport danych

Dane procesu można zapisywać na twardym dysku komputera PC. Możliwe jest również łatwe kopiowanie danych do pamięci podręcznej windows (clipboard) i wklejanie danych do arkusza Excela czy edytora tekstu. Wyświetlane dane mogą być również eksportowane w formacie ASCII z rozdziałem danych przecinkami. Zobacz - pakiet Report 5000 - automatyczne raporty przebiegu procesu.

 

Automatyczny wydruk danych

Wszystkie drukarki działające pod Windows będą drukować dane procesu ze skalą, identyfikatorami kanału i znacznikami czasu.

 

Podsumowanie możliwości pakietu REVIEW

 

 • dostarczany z rejestratorami serii 5000 i 6000
 • zautomatyzowany transfer danych z rejestratora do komputera PC
 • zarządzanie danymi archiwalnymi w oparciu o bazę danych
 • tworzenie, wyświetlanie i wydruk danych historycznych na PC
 • możliwość modyfikacji i kompresowania wyświetlanych danych
 • możliwość łączenia danych z wielu rejestratorów
 • bezpieczeństwo danych źródłowych
 • wyjście danych na drukarkę lub standardowy arkusz kalkulacyjny (np. Excel)
 • tworzenie plików CSV - możliwy import do Wonderware InSQL (od wer. 3.9.4)

 

Wersje pakietu Review: Lite oraz Full.

 

Wersja Lite, bez żadnych dodatkowych opłat dostarczana jest na dysku CD razem z zamówionym rejestratorem serii 5000 / 6000. Wersja Full jest opcją płatną.
 

 • REVIEW Lite:

   

  - wyświetlanie i wydruk danych procesu tylko w trybie wykresu

  - wydruki wiadomości tekstowych zapisanych razem z danymi procesu

  - podgląd danych historycznych

  - pliki pakowane binarnie i odporne na jakiekolwiek zmiany czy wtrącenia

  - możliwość eksportu danych do arkusza excela

  - kopiowanie pełnego wykresu do clipboardu (pamięci podręcznej PC), tylko dla trybu trend - do wykorzystanie w Wordzie
    czy Excelu do generowania raportów

  - menu pomocy on-line

  - automatyczny, okresowy backup i transfer wybranych plików (po konfiguracji, nie wymaga żadnych działań użytkownika)

 

 • REVIEW Full

   

  - auto archiwizacja w określonych przedziałach czasowych (wg. przyjętego wcześniej harmonogramu)

  - automatyczny wydruk kopii wykresu po wykryciu sygnału końca przetwarzania wsadowego (batch stop)

  - automatyczny wydruk z możliwością przesłania akcji na określoną drukarkę

  - automatyczne wydruki w formacie PDF (wymagany zainstalowany pełny Adobe Aprobat)

  - podgląd i wydruk w trybie arkusza kalkulacyjnego / dwukolumnowej tabeli

  - podgląd w trybie chart + replay

  - automatyczny transfer z katalogów (zapis nowych bądź zmodyfikowanych plików z określonych katalogów - praca serwisowa)

  - automatyczna archiwizacja bazy danych

  - praca w trybie serwisowym (niedostępna dla win98 i XP home, program lub proces może być uruchomiony bez logowania
    ale z określonymi prawami dostępu w systemie + możliwość konwersji do formatu CSV)

  - zarządzanie prawami dostępu do większości funkcji pakietu (transfery, wykresy, wydruki, eksporty, administracja i
    zarządzanie - wymaga zainstalowanej opcji Security Manager)

 

Cechy pełnej wersji pakietu mogą być uaktywnione w trybie Demo, z wersji Lite w trakcie uruchamiania programu lub wybierane jako opcja menu (Enable Review Full (Demo)). W obu przypadkach, wersja pełna dostępna jest do użytku tylko przez 10 minut, po czym jest wyłączana do wersji Lite.

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl