HOME ~ EUROTHERM  ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Eurotherm

Cyfrowe rejestratory graficzne temperatury / procesu - Eurotherm Chessell

SCREEN BUILDER - Własne ekrany wizualizacji procesu

Pakiet oprogramowania dla cyfrowych rejestratorów graficznych:  seria 5000 i seria 6000 EUROTHERM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarówno rejestratory graficzne serii 5000 jak i nowo wprowadzane przez Eurotherm rejestratory serii 6000 wyposażone zostały w kolorowe ekrany dotykowe.  Celem ich wprowadzenia było ułatwienie obsługi i konfiguracji rejestratora oraz jak najlepsze odzwierciedlenie przebiegu procesu.

 

Jednak standardowe konfiguracje tych rejestratorów przedstawiające dane w postaci różnorodnych wykresów (pionowych, poziomych, kołowych, wart. numerycznych czy wykresów słupkowych - bargrafów) często nie odzwierciedlają w pełni przebiegu tego procesu.

 

 

SCREEN BUILDER - opcjonalny pakiet oprogramowania dostępny dla obu serii rejestratorów, umożliwia stworzenie i skonfigurowanie własnych ekranów wizualizacji procesu zgodnych z naszymi oczekiwaniami i potrzebami.

 

 

Pakiet pozwala łatwo dostosować rejestratory do wymagań konkretnych aplikacji bezpośrednio poprzez ekran dotykowy rejestratora jak również przez pełną wersję pakietu do zdalnej rejestracji i wizualizacji - BRIDGE

 

Wykorzystując istniejące komponenty standardowe takie jak np. bargrafy, wykresy czy wszystkie inne wartości wyświetlane domyślnie, użytkownik ma możliwość rozmieszczenia i zaplanowania wyglądu ekranu idealnie wg. własnych potrzeb.

 

Łatwo można dostosować pozycję i  wymiary ekranu, liczbę wyświetlanych kanałów, wielkość typ i kolory czcionki,  kolory tła i wykresów (w tym m.in. próg zmiany koloru wykresu w zależności od osiągniętej wartości, itp. )

 

Można wykorzystać również własne pliki graficzne w formatach typu: GIF oraz JPG jako różne tła ekranu oraz wybierać i dopasowywać do własnych potrzeb różnorodne kształty graficzne  takie jak prostokąty, wielokąty, okręgi do rysowania potrzebnych na ekranie figur.

 

Na własnych ekranach wizualizacji procesu można również umieścić klawisze zdarzeń i akcji.

 

Klawisze akcji odpowiadają za wprowadzanie i edycję wartości parametrów, wyzerowanie czy wstępne ustawienia kanałów, liczników, sumatorów oraz wartości stałych. Klawisze zdarzeń to klawisze odpowiedzi i reakcji na przebieg procesu. Ich nazwy, przypisane im akcje, wymagania podpisu czy autoryzacji danego działania są ustawiane w odpowiednim menu konfiguracji.

 

Na tak przygotowanych ekranach, operator może uruchomić / zatrzymać cykl rejestracji, przetwarzania wsadowego procesu, załadować potrzebne parametry (np. wartości zadawania), wprowadzić notatki które będą naniesione w trakcie rejestracji procesu czy sterować akcją w odpowiedzi na zachodzące zdarzenia.

 

 

 

Pakiet dostępny jest w dwóch wersjach:

 

 

Wersja pełna  -

 

24 ekrany do edycji z panelu dotykowego plus dodatkowo do 100 ekranów tworzonych tylko przy zdalnym podglądzie via program Bridge. Ekrany utworzone zdalnie (25-124) mogą być potem kopiowane lub przeniesione do 24 ekranów dostępnych z panelu dotykowego i tam wykorzystane.

 

 

Wersja Lite -

 

Jest identyczna z wersją pełną z następującymi ograniczeniami:

  • do wykorzystania jest tylko 6 ekranów użytkownika, dostępnych z interfejsu użytkownika
  • zdalny podgląd nie zawiera funkcjonalności szybkiego tworzenia ekranów - 'Quick-build'.  (możliwość edycji pozycji i rozmiarów komponentów ekranu przez funkcję przeciągnij i upuść oraz możliwość klonowania elementów)

 

Ekrany użytkownika nie działają na urządzeniach typu PDA

 

 

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl