EUROTHERM - Rejestracja, archiwizacja i zarządzanie danymi

Skalowalny rejestrator i system zarządzania danych Eurotherm

Nowa era rejestracji i zarządzania danymi:Versadac zapewnia następujące możliwości:


 

 

Rejestracja:

Bezpieczne i niezawodne rejestrowanie

• 100MB pamięci Flash na zapis danych
• 8Hz próbkowanie i szybkość rejestracji
• bezpieczne, potwierdzane sumą kontrolną pliki binarne (formatu UHH) lub otwarte pliki CSV
• idealny dla farmaceutyki, obróbki cieplnej, nauki, nowych technologii

 

Elastyczna strategia archiwizacji

• łącze ethernet dla efektywnego transferu i długo okresowego przechowywania danych
• technologia Eurotherm - “Store & Forward” - usługa serwisowa zapewniająca rejestrowanemu archiwum ciągłość i
   integralność danych nawet po  utracie komunikacji czy problemach komputera.
• konfigurowalne strategie archiwizacji

 

Sterowanie prawami dostępu

• unikalne nazwy użytkownika i hasła dostępu
• specyficzne opcje bezpieczeństwa, konfigurowalne dla każdego indywidualnie
• bezpieczna ścieżka prowadząca wszystkich akcji i zdarzeń
• elektroniczne sygnatury zgodne z wymogami FDA 21 CFR Part 11

 

Zarządzanie:

Dane wszędzie dla wygody i wydajności

• zdalna wizualizacja, obsługa i konfiguracja z dowolnego miejsca w sieci
• zintegrowany webserver do podgladu danych
• archiwizacja rejestrowanych danych automatyczna - na wyznaczonych serwerach FTP lub
  bezpieczny dostęp online do chmury Eurotherm Online Services (EOS) z wykorzystaniem EOS Director.
• łatwy do użytku panel operatorski Optivis z konfigurowalnymi ekranami podgladu
• powiadomienia via email o alarmach i zdarzeniach

 

Mnóstwo dodatkowych funkcji, aby z Twoich danych uzyskać jak najwięcej informacji

• do 30 grup rejestracji (6 standardowo)
• rejestracja i zarządzanie w trybie przetwarzania wsadowego
• funkcje logiczne i matematyczne dla bardziej zaawansowanego przetwarzania danych
• sprawdzone bloki gotowych aplikacji: sterylizator, wilgotność, MKT (średnia temperatura kinetyczna oraz przeliczanie pary

 

Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania, pobierania i analizy danych historycznych

• łatwo znaleźć i odtworzyć wykresy wszelkich danych procesowych za pomocą oprogramowania Review
• łatwe tworzenie raportów z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Dream Report
• sprawne przeglądanie raportów za pośrednictwem portalu internetowego lub e-mail
• znajdź potrzebne dane szybko z nazwy pliku, wybranego czasu, daty lub partii

 

 

Optymalizacja

Zmniejszenie kosztów instalacji

• dopasuj rozmiar urządzenia i ilość  I/O do swych potrzeb - nie zapłacisz za nic więcej
• versadac zwiększa swoją wartość razem z procesem - cena wzrasta kiedy chcesz rozbudować I/O lub opcje oprogramowania
• zainstaluj urządzenie jak najbliżej punktu pomiaru w celu zmniejszenia kosztów połączeń
• łatwa konfiguracja z pomocą graficznego edytora połączeń i kompletnym zestawem bloków narzędziowych
• rejestruj do 64 analogowych i 250 we. komunikacjiElastyczna, mocna komunikacja ułatwiająca integrację

• Modbus TCP/IP i RTU, EtherNet/IP, FTP, Web Server
• Master/slave, możliwości client / server
• wsparcie i rejestracja danych z 32 urządzeń typu slave
 

 

 

Webserwer

Opcjonalna funkcja Versadac - serwer Web pozwala użytkownikowi na podgląd wybranych grup aktualnie rejestrowanych danych i wyświetlanie kanałów w tych grupach jako wykresy graficzne pionowe 2 i 3D, poziome, liniowe oraz wartości numeryczne z różnokolorowym tłem.

Użytkownik może również potwierdzać występujące alarmy, sterować przebiegiem konfigurowania i przetwarzania plików wsadowych oraz sterować archiwizacją - jeśli oczywiście prawa użytkownika są odpowiednio skonfigurowane w edytorze zabezpieczeń.

 

Uwagi:

1. do Versadac można podłączyć do 4 komputerów nadrzędnych tzw. Hostów

2. Host komputer (którym może być: pc, tablet, smartfon) musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek lub sieci:
 - Google Chrome V22.0 lub wyższej,
 - Google Mobile Chrome ( technologia mobilna systemem Android " Ice cream sandwich " lub więcej),
 - Internet Explorer V9.0 lub wyższa,
 - Mobile Safari (Apple Mobile technologia systemem iOS 5.0 lub większa )

3. Przeglądarki powinny być skonfigurowane do przyjmowania plików Cookies, oraz powinna być włączona funkcja buforowania
    plików.

 

 

 

 

Skalowalny rejestrator danych – Versadac Eurotherm

Skalowalny rejestrator Versadac ™ firmy Eurotherm to wszechstronne rozwiązanie do zapisu danych procesowych.
Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa i integralność przetwarzanych danych sprawiają że, Versadac nadaje się idealnie do zastosowań w takich branżach jak farmaceutyka, obróbka cieplna czy jakakolwiek inna aplikacja, gdzie utrata danych podczas procesu spowodowałyby straty spowodowane zniszczeniem materiału lub wprowadzania kosztownych poprawek.

Rejestrowane dane są zapisywane w odpornych na wtrącenia i zmiany plikach binarnych, weryfikowane wyliczaną sumą kontrolną (pliki z rozszerzeniem UHH) oraz zapisywane w nieulotnej pamięci wewnętrznej typu Flash.

Elastyczne strategie archiwizacji zapewniają długoterminowe, bezpieczne przechowywanie danych do późniejszego przeglądania i analizy w razie takiej konieczności.
 

 

Integralność danych i sterowanie prawami dostępu


Rejestrator versadac oferuje zaawansowane rejestrowanie i strategie archiwizacji aby zapewnić wartościowym danym procesu pełne bezpieczeństwo

Wspierane jest to przez obszerny i bezpieczny pakiet praw dostępu użytkownika, aby zapewnić pełną integralności danych z dostępem do nich w każdym miejscu i kiedykolwiek jest to potrzebne.

Daje to najlepszą w swojej klasie rejestrację danych i spełnia najbardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne.


Kontrola dostępu użytkownika jest prowadzona przez unikalne nazwy użytkowników i hasła oraz wsparcie usługi Active Directory.

Dla aplikacji regulowanych przez FDA 21 CFR Part 11 lub NADCAP zapewniane są dodatkowe funkcje, takie jak rejestrowanie loginów, starzenie haseł – wymuszanie ich zmiany, minimalnej długości hasła, wymuszanie odnowienia konta, czasowe wylogowywanie, elektroniczne sygnatury i elektroniczna autoryzacja.
 

 

 

Łatwość integracji


Rejestrator versadac oferuje wiele funkcji i opcji, które mogą przynieść realne korzyści w samodzielnych aplikacjach lub może też być łatwo zintegrowany z dowolnym większym systemem przetwarzania danych z wykorzystaniem wewnętrznych opcji komunikacyjnych Modbus Master TCP / IP, RTU i EtherNet / IP.
 

Urządzenie można również bardzo szybko wykorzystać jako nadzorcę dla 32 urządzeń pracujących w trybie slave, oraz zbierać informacje z 250 kanałów komunikacji zgrupowanych w maks. 30 niezależnych grupach rejestracji.

Każdy z powyższych trybów pracy wspiera przetwarzanie wsadowe, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa (21 CFR Part 11) oraz gotowe aplikacje wewnętrzne. Wszystkie te cechy aktualnie nie są normalnie dostępne w sieciach PLC

 

 

Sterowanie w trybie Batch - wprowadzanie dodatkowych informacji


Zaimplementowana funkcjonalność przetwarzania wsadowego rejestratora w kombinacji z możliwością grupowania danych w maks. 30 grupach umożliwia jednoczesną obsługę do 30 kanałów typu batch.

Ta opcja rejestratora pozwala użytkownikowi na wprowadzenie do pliku wsadowego specyficznych informacji dotyczących procesu produkcyjnego i rejestrowanie ich razem z innymi danymi procesu.

Zapewniona jest możliwość wprowadzenia do 10 pól operatorskich które mogą być skonfigurowane do ręcznego lub automatycznego wprowadzania.

Dane te mogą zawierać n.p. informacje o produkcie, serię, nr. zamówienia, dane klienta, identyfikator i nazwę operatora, numer procesu, nazwę użytkownika, itp. Wszystkie szczegóły wprowadzane przez operatora będą rejestrowane wraz z resztą danych wsadowych na początku i / lub końcu przetwarzania partii, zapewniając pełną identyfikowalność procesu.

 

 

 

Bloki narzędziowe


Bloki narzędziowe Toolkit dostarczają wyrażeń matematycznych i logicznych, aby zaspokoić potrzeby bardziej zaawansowanych aplikacji. Korzystając z oprogramowania konfiguracyjnego iTools, funkcje te mogą być łączone razem prostą techniką ‘przeciągnij i upuść’ aby zapewnić łatwe tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych konfiguracji aplikacji.Zmienne są łatwo parametryzowane za pomocą list typu ‘pull down’ lub przez bezpośrednie wprowadzenie odpowiedniej wartości.
 

 

 

Dodatkowe funkcje i aplikacje:

 

 

iTools - potężny pakiet do konfiguracji i uruchamiania na PC

Konfiguracja rejestratora Versadac oraz monitorowanie jego parametrów możliwe jest poprzez pakiet oprogramowania zwany iTools, możliwy do uruchomienia na PC (win XP, win 7).

Pakiet pozwala na szybki i łatwy dostęp do konfiguracji urządzenia oraz możliwość tworzenia własnej aplikacji poprzez wykorzystanie graficznego edytora połączeń wbudowanego w pakiet a umożliwiającego tworzenie wewnętrznych połączeń między poszczególnymi blokami funkcjonalnymi. 

 

 

Pakiet Review - transfer plików do bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego

‘Review’ jest zastrzeżonym pakietem oprogramowania Eurotherm, który pozwala użytkownikowi ustawić regularny transfer danych (za pomocą FTP) z połączonych instrumentów do bazy danych na komputerze, a następnie z tej bazy danych do wykresu lub arkusza kalkulacyjnego. Wykres  / arkusz kalkulacyjny może być skonfigurowany w ten sposób aby zawierać jeden lub więcej "punktów" z jednego lub wszystkich podłączonych instrumentów (w których "punkt" jest pojęciem dla kanału, licznika itp.)

Możliwe jest również, odtwarzanie zapisanych plików archiwalnych przechowywanych na np. pendrive, karcie pamięci CF, itp. (w zależności od rodzaju instrumentu) i wykorzystanie ich do obróbki na komputerze.

 

'Review' umożliwia również użytkownikowi na wyciąganie danych archiwalnych z jednego lub kilku urządzeń, przesyłać te dane na PC oraz przedstawić te dane zarówno w postaci wykresu jak i arkusza kalkulacyjnego. Komputer musi być skonfigurowany jako serwer ftp
 

Przegląd możliwości wykorzystania pakietu oprogramowania Review:

Bardziej szczegółowe informacje o pakiecie Review

 

 

 

Opcjonalny panel HMI “Optivis” , specjalny dla Versadac

2 rozmiary do wyboru

HMI w oparciu o Windows CE

Zintegrowane zdjęcia, pliki video i dźwięki
Wsparcie dla licznych protokołów komunikacji:
  etherNet/IP
  profiNet
  modbus

Pakiet konfiguracyjny do łatwego tworzenia ekranów
Funkcja przeciągnij i upuść - obrazy, video, vidgety, itp. na ekran

 

 

 

Auditor (21CFR part 11)

Auditor

Funkcja 'Audytora'  zaimplementowana została w rejestratorze Versadac do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa rejestrowanych danych - zapewniając wyczerpujący poziom bezpieczeństwa oraz system śledzenia wszelkich działań użytkownika w trakcie procesu. Funkcja przeznaczona jest dla tych gałęzi przemysłu gdzie bezpieczeństwo danych jest sprawą najważniejszą - od przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii, petrochemii, lotnictwa aż do obróbki cieplnej.


Audit trail - ścieżka kontrolna

Znaczona czasowo ścieżka prowadząca. Nie zawiera elektronicznych sygnatur i wymuszania zmiany hasła po upł. określonego czasu.
 

 

Kanały wirtualne

Kanały wirtualne są kanałami matematycznymi, sumatorami i licznikami. Łączna liczba kanałów wirtualnych jest określona w zamówieniu.

Użytkownik może wybrać dowolną kombinację wymaganych kanałów wirtualnych o ile całkowita ich liczba nie przekracza liczby wszystkich dostępnych kanałów.
 

 

Komunikacja

Modbus Master

Komunikacja opcjonalna. Versadac może być łatwo integrowany z już istniejącą siecią urządzeń i działać w niej jako lokalny magazyn danych. Kiedy jednak uaktywniamy funkcję Modbus Master, to Versadac jako master TCP/IP obsługuje do 32 urządzeń typu slave wykorzystując Modbus TCP/IP lub RTU i zapewniając rejestrację do 200 parametrów procesu (via kanały wirtualne).


EtherNET/IP

Dostępna opcjonalnie. Versadac może być łatwo integrowany z już istniejącą siecią urządzeń i działać w niej jako lokalny magazyn danych. Kiedy jednak funkcja zostaje uaktywniona pozwala wykorzystywać Versadac zarówno jako klient jaki i jako server i zapewniając rejestrację danych do 50 parametrów procesu (via kanały wirtualne).

 

 

TOP
ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74, mail:  info@elektro-trading.com.pl