Regulator temperatury / procesu typ 3508 Eurotherm
 

Inne regulatory serii 3500: 3504

iTools - konfiguracja regulatora

 

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz:

główny - 4,5 cyfry; 14,2 mm

centrum informacyjne -

nagłówek - 8 znaków,

3 linie po 10 znaków

Funkcje sterowania:

regulator PID, regulator On / Off,

sterowanie liniowe,

sterowanie proporcjonalne,

sterownik zaworów - grzanie / chłodzenie (VP valve positioner)

sterowanie wilgotnością

Algorytmy chłodzenia:

sterowanie liniowe sygnałem wyjściowym,

sterowanie nieliniowe dla chłodzenia wodnego, olejowego, wentylatorowego

We analogowe i PV:

Uniwersalne wejście < 1µV z próbkowaniem 110 ms (9Hz)

 

zakresy: mV, mA, V (-2 ÷ +10, -1 ÷ +2), RTD, we. pyrometru

termopary: K, J, T, R, B, S, N, L, PII, C, D, E

Moduły We / Wy:

Max. 6 modułów -

przekaźnikowy, logiczny, triak, 

wy. DC (mA/V), zasilacz +24V,

potencjometr, dodatkowe we/wy -

ekspander (max. 20we/20wy) 

Programator temperatury:

200 segmentów

50 programów

zegar czasu rzeczywistego

wyjścia zdarzeń - max. 8

Funkcje logiczne i matemat.

+, -, x, /, ABS, max, min, hot swap,
sample & hold, xy, log, I/x, exp, 10x,
AND, OR, Latch,=, >, <, >=, <=,
liczniki (4), timery (4),

sumatory (4)

Komunikacja cyfrowa:

Modbus - master i slave

Ethernet, Profibus, DeviceNet

 

Więcej o komunikacji regulatorów serii 2000 / 3000 (pdf)

- Modbus / EI-Bisynch (570k)

- Devicenet (750k)

Stopień ochrony:

IP 65

Warunki pracy:

0÷50 °C,

5÷85% RH non-codensing

Zasilanie:

85÷264V ac

Wymiary [mm]:

48W x 96H x 150D

 

 

DOKUMETACJA:

Opis i specyfikacja (800k)

Oferta - EUROTHERM LTD

PRZEJDŹ do:

 

3508 Regulator i programator temperatury / procesu - EUROTHERM

Uniwersalne wejście < 1µV, komunikacja: ethernet, modbus, port IR, auto - help

IDEALNY DO:

 

Regulator temperatury 3508 wchodzi w skład najnowszej serii '3000' regulatorów temperatury firmy Eurotherm.

Regulatory temperatury tej serii to kombinacja dużego i uznawanego w świecie doświadczenia w sterowaniu, regulacji i pomiarach temperatury firmy Eurotherm oraz obszernego, przejrzystego interfejsu i najnowszej technologii LCD. 

4 liniowy alfanumeryczny wyświetlacz graficzny zastosowany w tym regulatorze jest małym centrum wiadomości. Wyświetla parametry toczącego się procesu, informacje dla operatora (w pełni konfigurowalne), wszelkie komunikaty i alarmy.

 

Z pomocą nowej wersji graficznego edytora połączeń wewnętrznych znanego pod nazwą iTools, nawet najbardziej wyszukana strategia regulacji dla regulatorów temperatury czy regulatora procesu jest prosta w realizacji i szybka w uruchomieniu.

 

Wykorzystując wewnętrzne bloki narzędziowe zestawu "ToolKit" które zawierają m.in. układy czasowe, sumatory czy funkcje logiczne i matematyczne w połączeniu dodatkowymi modułami rozszerzającymi ilość we / wy  (max. 10 / 20 we, wy) można stworzyć prawie każdą aplikację sterowania lub aplikację sterującą dla konkretnej maszyny lub obiektu.

 

Regulator posiada cechę szybkiej konfiguracji. Może być programowany ręcznie z klawiszy panelu czołowego, cyfrowo przez sieć LAN lub internet, oraz lokalnie przez wbudowany na panelu czołowym port Infrared.

 

Wbudowane, nowe cechy wydruku czynią sporządzanie dokumentacji wymaganej dla walidacji procesu procesem łatwiejszym niż kiedykolwiek przedtem.

 

Nazwy wszystkich parametrów regulatora, ich umiejscowienie, zabezpieczenie 3-stopniowym systemem dostępu czy przedstawienie dla operatora bądź całkowite ukrycie jest teraz możliwe do ustawienia według własnych wymagań.

Programator zadawania wbudowany w regulator oferuje 200 segmentów programu które można wykorzystać w 50 programach.

 

Zobacz również -
zestawienie: regulatory temperatury Eurotherm do zaawansowanych aplikacji sterowania

 

Główne cechy regulatora

 

Funkcje zaawansowane

 

Komunikacja

Wbudowany w regulator 3508 moduł ethernetu z protokołem modbus TCP/IP ułatwia szybki przegląd i zmianę wszystkich ważnych, wewnętrznych wartości i parametrów konfiguracyjnych regulatora umożliwiając jednocześnie monitorowanie pracy regulatora lub całej grupy regulatorów -  lokalnie poprzez wewnętrzną sieć lub zdalnie przez internet. 

 

Alarmy

Alarmy regulatora mogą być logicznie powiązane zapewniając bezpieczeństwo zarówno prostych procesów regulacji temperatury jak i zaawansowanych obiektów sterowania.

Alarmy te mogą być zatrzaskiwane, z potwierdzane ręcznym i automatycznym, nie zatrzaskiwane lub blokowane a informacje i komunikaty (dowolnie konfigurowane i opisane) pojawiające się na wyświetlaczu regulatora ułatwiają orientację i podjęcie decyzji w sytuacji awaryjnej czy planowanej

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP