HOME ~ EUROTHERM  ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Eurotherm

Cyfrowe rejestratory graficzne - temperatury / procesu - nowa Seria 6000 / Eurotherm Chessell

Pakiet AUDITOR - pakiet zabezpieczeń dla ochrony i bezpieczeństwa danych

 

Rejestratory graficzne serii 6000 są kluczowym produktem firmy Eurotherm oferującym i spełniającym wszystkie wymagania dyrektywy 21 CFR Part 11, zarówno dla rejestrowanych elektronicznie danych jak i sygnatur elektronicznych.

 

Funkcja 'Audytora' tych rejestratorów zaimplementowana została do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa rejestrowanych danych - zapewniając wyczerpujący poziom bezpieczeństwa oraz system śledzenia wszelkich działań użytkownika w trakcie procesu. Funkcja przeznaczona jest dla tych gałęzi przemysłu gdzie bezpieczeństwo danych jest sprawą najważniejszą - od przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii, petrochemii do obróbki cieplnej.

 

 

Główne elementy tej funkcji to:

 • Bezpieczna ścieżka kontrolna (secure audit trail) -

  bezpieczna, odporna na wszelkie manipulacje ścieżka danych procesu zawierająca znaczniki czasowe oraz szczegóły wszystkich akcji podejmowanych w trakcie jego przebiegu. Dane te nie mogą być w żaden sposób oddzielone od danych procesu, usunięte lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane. Zapisywane są i nanoszone również wszelkie zmiany w konfiguracji lub zmiany ustawień bezpieczeństwa.

 • Elektroniczny podpis i autoryzacja -

  wymuszanie autoryzacji użytkownika (potwierdzenie loginu i hasła) dla prób wprowadzenia zmian czy uruchomienia / zatrzymania przetwarzania procesu lub jego etapu. Sygnatura zawiera: datę, czas, ID użytkownika lub adres IP (jeśli nastąpiło połączenie przez pakiet Bridge), akcję, pełną nazwę podpisującego (oraz autoryzację jeśli jest wymagana)

   

 • Podpisywane notatki i uwagi operatora -

  możliwość dodawania do rejestrowanych elektronicznie danych bezpiecznego komentarza lub uwag operatora, po prawidłowej autoryzacji użytkownika.

   

 • Czasowe hasła dostępu do konta -

  możliwość automatycznego wylogowania użytkownika, po upływie czasu ważności jego hasła dostępu. (ponowna aktywność wymaga nowego zalogowania)

   

 • Deaktywacja kont nieudanych logowań -

  możliwość odbierania prawa do logowania dla użytkowników - po 3 nieudanych próbach logowania na koncie.

   

 • Kontrola długości hasła założonego konta - 

  wymuszanie odpowiedniej długości hasła, ustawialne od 1 do 20 znaków alfanumerycznych

   

 • Kontrola działania na koncie z czasowym wylogowaniem -

  automatyczne wylogowanie użytkownika po okresie bezczynności na aktywnym koncie. (programowany czas bezczynności)

   

 • Rejestracja Logujących -

  zapis danych użytkowników: ID, czasu i daty logowania.

Wszystkie informacje są wbudowane w jednym pliku.

 

 

Rejestratory graficzne serii 5000 - serii 6000 wyposażone w funkcję 'Audytora' wraz ze sposobem obsługi kont użytkowników zastosowaną w tych rejestratorach czynią z nich idealny produkt poszukiwany dla potrzeb aplikacji walidacji a w połączeniu z opcją zarządzania cechami bezpieczeństwa - Security Managerem - >

 

 - rejestratory te zapewniają maksymalną ochronę i bezpieczeństwo danych procesu w każdej sieci i każdych warunkach przy całkowitej zgodności z wymaganiami dyrektywy 21 CFR Part 11 oraz regulacji FDA dotyczących elektronicznej rejestracji danych i zapisów danych potwierdzanych sygnaturami elektronicznymi.

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl