HOME ~ EUROTHERM  ~ REJESTRATORY ~ POWRÓT

Nowości        Pytania ? 

Eurotherm

Cyfrowe rejestratory graficzne - temperatury / procesu - nowa Seria 6000 / Eurotherm Chessell

SECURITY MANAGER - pakiet do zarządzania cechami bezpieczeństwa urządzeń Eurotherm

Security Manager - Eurotherm

 

 

 

Celem pakietu Security Manager jest definiowanie i zarządzanie zasadami bezpieczeństwa oraz nadzór nad wszelkimi akcjami podejmowanymi przez użytkowników dla systemów zawierających poniższe urządzenia, oprogramowanie oraz ich kombinacje:

 • komputery z uruchomionym pakietem Eurotherm Project Studio i / lub skonfigurowanych w domenie Windows
 • rejestratory temperatury procesu serii 6000 / rejestratory serii 5000
 • skalowalny rejestrator i system zarządzania danych - VersaDac
 • pakiet Review do zarządzania danymi archiwalnymi rejestratorów
 • pakiet QuickChart do wyświetlania, drukowania czy przesyłania do dalszej analizy zarejestrowanych już danych
 • system nadzorczy procesów serii T800
 • graficzny system nadzorczy (Visual Supervisor) - Eycon 10 / Eycon 20

System posiada szeroki wybór opcji konfiguracyjnych pozwalających skonfigurować w pełni bezpieczny system zawierający tylko podstawową ochronę jak i system całkowicie zgodny z wymaganiami dyrektywy 21 CFR Part11 (Elektroniczna rejestracja danych i zapis danych z sygnaturą  elektroniczną) oraz regulacjami wydanymi przez FDA

 

 

 

Główne zadania pakietu to:

 

 • zarządzanie ustawieniami globalnymi (dla wszystkich kont)
 • zarządzanie parametrami i prawami poszczególnych użytkowników - identyfikatory użytkowników, konta logowania, przydział i zarządzanie hasłami dostępu, tryb i czas logowania, historia logowań, haseł i użytkowników, itp.
 • zarządzanie grupami użytkowników -  prawa użytkowników w systemie i przypisanie ich do poszczególnych grup dostępu, definiowanie praw grupy, prawa użytkownika w różnych grupach
 • zarządzanie bezpieczeństwem obiektów - urządzenia, komputery, programy, itp. wymagające praw dostępu i trybu logowania
 • zarządzanie strefami bezpieczeństwa - zbiór obiektów do których użytkownicy grup mają takie same prawa w obrębie systemu.

 

Wszystkie informacje o bezpieczeństwie systemu są przechowywane w zaszyfrowanej bazie danych, wspólnej dla całego systemu ochrony danych.

 

Baza ta podzielona jest na kilka kategorii wyświetlanych jako zakładki głównego okna programu. Z każdej z tych zakładek przechodzimy do konfiguracji odpowiednich opcji systemu.

 

Baza umożliwia m.in. pracę w trybie ograniczonego zaufania gdzie dostęp do danych systemu możliwy jest tylko dla zdefiniowanej wcześniej grupy komputerów PC a wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany hardware'owej do któregokolwiek komputera tej grupy powoduje blokadę jego funkcjonowania w systemie.

 

Security Manager - Baza danych zabezpieczeń urządzeń EurothermPakiet Menagera umożliwia również wykorzystanie modułu śledzenia i zapisu zdarzeń systemowych - Audit Trail
oraz wykorzystania elektronicznych sygnatur bezpieczeństwa do potwierdzania i autoryzacji operacji użytkowników logujących się z określonymi wcześniej prawami dostępu.

 

 

 

Funkcja Audit Trail pakietu rejestruje do odpornego na manipulacje pliku w formacie UHH m.in. takie zdarzenia jak:

 

 • próby logowania i wylogowania
 • przekroczonie ilości prób logowania
 • zapisy zmian konfiguracji do bazy danych
 • uaktualnienie bazy danych
 • sprawdzanie konfiguracji zabezpieczeń systemu
 • błąd powodujący wygenerowanie zdarzenia alarmowego

Każda ścieżka informacyjna zawieraja również znacznik czasowy zdarzenia, nazwę użytkownika i jego ID, autoryzację (jeśli wymagana), opis zmian jako część sygnatury oraz numer rewizji Menagera.

  

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl