Rozwiązania DCS - sterowniki procesów / PLC Eurotherm

 

Project Studio / Project Developer - Eurotherm

 

Project Studio/Project Developer

Pakiet programów narzędziowych do konfiguracji, testowania, uruchamiania i dokumentacji dla wszystkich urządzeń systemu automatyki Eurotherm

Project Studio zawiera:  LINtools
- zestaw narzędzi inżynieryjnych
- silny tryb uruchamiania On-line
- automatyczna dokumentacja
- graficzna konfiguracja
- obszerna biblioteka modułów sterowania
- edytory: ekranów użytkownika i programów zadawania
- eksplorer sieci
- pomoc On-line
- narzędzia komunikacji Modbus
- narzędzia kontroli systemu
- serwer OPC


 

 

Operations Server and Viewer / Eurotherm

 

Serwer i podgląd operacji (Operations Server and Viewer)

Struktura Operatora Server / Viewer jest architekturą typu klient / server ze specjalizowanym interfejsem zapewniającym szybkie i efektywne alarmowanie oraz transfer danych w czasie rzeczywistym z węzłów sterowania do ekranów HMI

OPERATIONS SERVER:
- dostępność informacji w pełnym zakresie systemu
- architektura client / server z serwerami master / backup
- zintegrowane środowisko programowania
- otwarta łączność dla I/O oraz poziomu systemu
- zawarta funkcjonalność serwera OPC
- zintegrowane alarmy (podgląd sumaryczny, wydruki, historia, itp)
- wielokrotne drukarki alarmowe (multiple alarm printers)
- przeglądarka Tagów

OPERATIONS VIEWER:
- autokonfiguracja interfesu operatora
- nazwy Tagów dostępne natychmiast zarówno w konfiguracji jak i w środowisku On-line
- panele operatorskie dostępne dla wszystkich obiektów z uwzględnieniem możliwości zapisu i odczytu
- strony wyboru (podglądu) - point pages - dające dostęp do danych inżynieryjnych wszystkich tagów + edycja i pomoc
- łatwa nawigacja
- przebiegi czasu rzeczywistego dla jakiegokolwiek parametru
- trwała historia
- mimika
 

 

 

Process Viewer / Eurotherm

 

Podgląd procesu (Process Viewer)

Unikalny poziom integracji systemu wraz z tanim rozwiązaniem HMI do wyświetlania wszystkich produktów Eurotherm

 

 

OPC Servers and Drivers I/O / Eurotherm

 

Serwery i sterowniki (OPC Servers i Drivery I/O)

Otwarta komunikacja z produktami Eurotherm oraz specjalizowane drivery I/O dla wiodących pakietów oprogramowania

 

 

 

Dream Report / Eurotherm

 

Dream Report

Zintegrowane rozwiązanie raportowania dla automatyki przemysłowej

kolekcje danych, wybór danych i analiza, przygotowanie i obróbka raportów, generacja raportów, rozdział gotowych raportów

 

 

 

Information Manager / Eurotherm

 

Manager informacji (Information Manager)

System łączności między siecią sterowania Eurotherm a pozostałą częścią ifrastruktury przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

ActiveFactoryTrending and Analysis / Eurotherm

 

ActiveFactory - Przebiegi i analiza (Trending and Analysis)

Pakiet oprogramowania do wyznaczania tendencji i analizy danych zapewniający rozwiązania analizy i raportowania dla pakietu Information Manager

 

 

 

 

 

 

Security Manager - scentralizowany system bezpieczeństwa dla rozwiązań Eurotherm

 

Manager bezpieczeństwa (Security Manager)

Scentralizowany system bezpieczeństwa gdzie nazwy użytkowników, hasła i poziomy dostępu są kontrolowane

 

 

 

 

TOP
ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74, mail:  info@elektro-trading.com.pl