Trójfazowe półprzewodnikowe łączniki - styczniki - sterowniki mocy Eurotherm

7300S

Smart controller (16÷160A, max. 500V)
Inteligentny 3-fazowy stycznik tyrystorowy z komunikacją i alarmami


Inteligentny stycznik tyrystorowy 7300S dostarcza moc elektryczną do 3 fazowych obciążeń przemysłowych o niskim współczynniku temperaturowym oraz elementów grzejnych wykorzystujących krótkofalowe promieniowanie podczerwone / infra-red.

 

Stycznik steruje mocą obciążenia dla wszystkich 3 faz. W zależności od typu sygnału sterującego i typu wybranego wejścia, dostępne są 2 tryby działania: logiczny 'on/off' lub modulacji 'burst mode'

 

Standardowy zakres prądowy pracy dla sterownika 7300S - 16 do 160A przy nominalnym napięciu zasilającym 200-500V. 

 

Właściwości:

 

Idealny do sterowania

Alarmy

Sterownik tyrystorowy 7300S wyposażony został w system zabezpieczeń i sygnalizacji alarmów który chroni tyrystory i sterowane przez nie obciążenie w przypadku wystąpienia pewnych nienormalnych sytuacji i który informuje użytkownika o typie błędu / sytuacji awaryjnej która miała miejsce.

 

 

Opcjonalnie tyrystor może posiadać następujące alarmy:

 

GRF (GRoss Faults) - wykrywa następujące błędy i sygnalizuje je:

DLF (Diagnostic Load Failure) - monitorowanie stanu obwodu obciążenia, wykrywające nienormalny wzrost impedancji w obwodzie który może być spowodowany przez częściowe lub całkowite uszkodzenie elementu grzejnego (połączonego np. równolegle)

 

Wykrywanie ustawień PLF obejmuje przeliczanie i zapamiętanie wartości impedancji odniesienia wyliczonej z mierzonych wartości rms prądu i napięcia w zalecanych warunkach pomiaru.

 

Wszystkie alarmy są sygnalizowane przez konfigurowalny styk przekaźnika i odpowiednie diody sygnalizacyjne typu LED na panelu przednim

 

Opcja GRF jest automatycznie dołączana w przypadku wybrania opcji DLF

 

Interfejs komunikacji:

Profibus DP, Modbus, DeviceNet, REMIO
 

Zobacz również:

Opis sterowników serii 7000 oraz Tabela porównawcza parametrów sterowników serii 7000

 

Dane techniczne stycznika:

Typy obciążeń Stała rezystancja o niskim wsp. temperaturowym, SWIR - elementy grzejne IR
Prąd nominalny 16A, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A
Napięcie nominalne 200 - 500  VAC (+10%, -15%), 47-63 Hz
Typ sterowania/ Wejścia:  Sterowanie logiczne ON / OFF
logika DC: (LDC): 4.5 ÷ 32VDC (ON>4.5V, OFF < 2V) lub (ON>9mA, OFF<0.5mA)
logika AC: (HAC): 100-230VAC (ON > 85VAC; OFF: < 10 VAC,  253VAC max.)

Sterowanie analogowe: cykle impulsowe
sygnał DC (ATP):  4-20 mA (10VDC max.)
Typ zapłonu dla we. logicznych - sterowanie ON / OFF z przełączaniem w zerze
dla sterowania 4-20mA - sterowanie impulsowe typu FC (fast cycle -
dla 50% mocy czas cyklu - 0.6sek (0,3sek ON / 0.3sek OFF)
Komunikacja Modbus RTU, RS485  (interfejs komunikacji I7000)
Wskaźniki LED Zielone diody LED: 1) sygnalizująca obecność zasilania, 2) zapłon tyrystora
Opcje GRF
Błąd ogólny (Gross Fault), wykrywający:
 zwarcie w obwodzie tyrystorów, sumaryczny błąd obciążenia, przegrzanie bloku tyrystorów
(tylko dla modułów chłodzonych wentylatorem pow. 100A)

DLF
Monitoring i diagnostyka: opcja GRF +  PLF (Partial Load Failure)
Chłodzenie  naturalne, do 100A; powyżej wentylator (115 lub 230V 10VA)
Bezpieczniki szybkie, zewnętrzne,  do zamówienia razem z modułem lub osobno,
powyżej 100A wewnętrzne
Montaż 16-63A - Szyna DIN, powyżej 80A panel
Temperatura pracy 0 ÷ 45 °C
Stopień ochrony IP20
Wymiary
Zakres (A) H (mm) W (mm) D (mm)
Basic GRF DLF
16-63 220 96 164 189 214
80-100 305 144 295 295 372
125-200 498 144 295 295 372
Dokumentacja Karta katalogowa - Seria 7000 - opis / Sterowniki tyrystorowe - przewodnik

 

TOP
ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74, mail:  info@elektro-trading.com.pl