Jednofazowe tyrystorowe sterowniki mocy - EUROTHERM

PRZEJDŹ do:

 

Parametry

Sterowniki 1-fazowe

Tyrystorowe sterowniki mocy firmy Eurotherm - porównanie parametrów sterowników jednofazowych

Zobacz również - > Parametry:   sterowniki dwu- i trójfazowe

Ster./ Parametr Epower Epack Efit 7100L 7100S TE10S 450 TC1027 7100A TE10A 460 TC1028 TE10P SVDA RSDA
Rodzaj obciąż.
stała rezystancja + + + + + + + + + + + + + + +
SWIR  (podczerwień) + + +     + + + + + + + +    
zmienna rezystancja + + +           + + + + +    
indukcyjne transform. + + +           + + + + +    
Kontrola mocy rzeczywistej + + -           +     + +    
Max. Prąd (A) 630 /4k* 125 50 100 250 50 150 500 250** 50 150 1650* 400 75 100
Fazy sterowane 1-4x1,
1-2x2/3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ wejścia     (1) A A A L L / A L L L A L / A A A A L L
Rodzaje wyzwalania    (2) BP BP P B B B B B P B P P P B B
PLF oraz / lub PLU + + -   + + +   +   + + +    
Ograniczenie prądowe + + +           + + + + +    
Konstrukcja jako wkł. moduły +           +       +        
Diagnostyka + + -   +       +   + + +    
Alarmy + + -   +       +       +    
Komunikacja cyfrowa + + -   +       +       +    
Parametr /Typ Epower Epack Efit 7100L 7100S TE10S 450 TC1027 7100A TE10A 460 TC1028 TE10P SVDA RSDA

 

(1) L - wejście logiczne, A - wejście analogowe i logiczne 

(2) B - wyzwalanie pojedynczym cyklem lub paczkami, P - sterowanie kątem fazowym i cyklami

 *   możliwość zwiększania zakresu prądowego: 
     dla Epower max. 4000A - wersja MC
 ** produkt w trakcie wprowadzania, należy sprawdzić dostępność zakresu prądowego

 

TOP
ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74, mail:  info@elektro-trading.com.pl