Tyrystorowe trójfazowe regulatory mocy - EUROTHERM

PRZEJDŹ do:

 

Parametry

Sterowniki 3-fazowe

Tyrystorowe sterowniki mocy firmy Eurotherm - porównanie parametrów sterowników jednofazowych

Zobacz również - > Parametry:   sterowniki jednofazowe

Parametr / Typ sterownika 7200S 7200A TC2000 TC2001 RVDA/A3 7300S 7300A TC3000 TC3001
Rodzaj grzejnika
  stała rezystancja + + + + + + + + +
  SWIR (grzejniki na podczerwień) + + + +   + + + +
  Zmienna rezystancja             +   +
  Indukcyjne / transforator       +     + + +
Kontrola mocy rzeczywistej       +     + + +
Max. Prąd (A) 200A 63A 500A 1650A 25A 160** 160A** 500A 1800A*
Fazy sterowane 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Typ wejścia (1) L / A L / A A A L A A A A
Rodzaje wyzwalania (2) B B B B B P P P P
PLF oraz / lub PLU + + + + + + +   +
Ograniczenie prądowe           + +   +
Konstrukcja jako wkł. moduły                  
Diagnostyka           + + + +
Alarmy + +   + + + + + +
Komunikacja cyfrowa +         + +   +
Sterowanie / obciążenie sterowanie 2f., obciążenie 3f, 3 p. sterowanie 3f, obciążenie 3 i 4 przewodowe
Parametr / Sterownik 7200S 7200A TC2000 TC2001 RVDA/A3 7300S 7300A TC3000 TC3001

 

(1) L - wejście logiczne, A - wejście analogowe i logiczne 

(2) B - wyzwalanie pojedynczym cyklem lub paczkami, P - sterowanie kątem fazowym i cyklami

 *   możliwość zwiększania zakresu prądowego, dla Epower max. 4000A - wersja MC
 ** produkt w trakcie wprowadzania, należy sprawdzić dostępność zakresu prądowego

 

TOP
ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74, mail:  info@elektro-trading.com.pl