Regulator temperatury / procesów typ 2404 Eurotherm
 

Pozostałe regulatory serii 2400:

2408, 2416

 

iTools - program do konfiguracji regulatorów

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj sterowania:

sterowanie PID,

sterowanie On / Off

sterowanie zaworami

(motorised valve positioner) 

Wejścia:

9 standardowych termopar,

RTD - PT100,

we. liniowe 4-20mA, 0-10Vdc.

wejścia użytkownika. 

Wyjścia:

Przekaźnik: 2A, 264Vac
Logiczne: 18Vdc, 20mA
Triac: 1A 264Vac r
DC: 0-20mA lub 0-10Vdc programowalne 

Komunikacja:

RS 232, RS 485 2p, RS 422 4p

Modbus, Ei-bisync, Profibus DP

 

PDSIOTM -  transmisja analogowych i cyfrowych danych i wyświetlanie m.in. prądu grzejnika na ekranie regulatora, diagnostyka obciążenia

Zasilanie:

85-264Vac, 12.0 watów max.

20-29VAC-DC

Stopien ochrony:

IP65, montaż panelowy od frontu.

Temperatura pracy:

0-55 °C

Wilgotność

0-95% RH nie skondensowane

Wymiary :

96W x 96H x 150D mm

 

DOKUMETACJA:

Karta katalogowa

2404f / 2408f Profibus DP

 

2404 Regulator i programator temperatury

Regulator i programator zadawania (max. 20 programów), komunikacja, alarmy

IDEALNY DO:

Główne cechy regulatora

Wersja regulatora 2404 do sterowania atmosferą pieca z wejściem sondy tlenowej - opis

 

Zobacz również:
regulatory Eurotherm do standardowych aplikacji sterowania oraz regulatory temperatury do aplikacji zaawansowanych

 

Precyzyjny algorytm sterowania pętlą PID regulatora

Zaawansowany algorytm sterowania pętlą PID regulatora daje stabilne i precyzyjne warunki sterowania przebiegiem procesu.

Funkcja autotune - strojenia w trybie 'one-shot tuner' - samoczynnej optymalizacji parametrów PID dla konkretnego obiektu umożliwia takie wstępne ustawienie tych parametrów, aby zapewnić regulację bez wahań i przesterowań.

Natomiast funkcja adaptivetune (continuous adaptive tuning), zapewnia stabilne i pewne warunki regulacji procesu w przypadku nieoczekiwanego wytrącenia obiektu z równowagi w trakcie cyklu pracy.

 

Na obciążeniach wygrzewanych elektrycznie do stabilizacji wyjścia mocy i zapewnienia stabilnej regulacji bez względu na wahania napięcia zasilania wykorzystano sprzężenie mocy.

Odpowiednią pracę w cyklu chłodzenia zapewniają dedykowane algorytmy chłodzenia, zapewniające optymalną regulację dla systemów chłodzenia typu wentylatorowego, wodnego, czy olejowego.

 

Modułowa konstrukcja regulatora oraz szeroki zakres dostępnych modułów (w tym 3 moduły I/O i jeden moduł komunikacji) umożliwiają wykorzystanie regulatora w różnorodnych aplikacjach m.in.  grzania, chłodzenia oraz analogowej retransmisji sygnału.

Dwa wejścia cyfrowe i opcjonalny przekaźnik alarmu wbudowane są jako standardowe wyposażenie regulatora. Dodatkowo, opcjonalnie występuje 10A wyjście grzania.

Uniwersalne wejście

Uniwersalny obwód wejściowy wyposażono w zaawansowany konwerter A/C z próbkowaniem wejścia o częstotliwości 9Hz i ciągłą korekcją dla dryftu. Daje to dużą stabilność oraz szybką odpowiedź na zmiany procesu. Duża odporność na szumy osiągnięta została przez filtrację 50/60Hz oraz innych źródeł zakłóceń. Wejście akceptuje wszystkie standardowe termopary, czujnik RTD Pt100 oraz wejście liniowych sygnałów napięciowych mV ,V oraz mA.

Konfiguracja i przystosowanie regulatora do własnych potrzeb

Jasny i przejrzysty wyświetlacz pozwala na jednoczesny podgląd wartości zadanej i regulowanej. Prosty system obsługi regulatora z konfigurowalnym menu zapewnia łatwy dostęp do wszystkich parametrów regulatora. Możliwe jest takie skonfigurowanie menu aby dostępne dla operatora były tylko niezbędne do podglądu lub ustawień parametry funkcyjne regulatora oraz widoczne tylko określone pozycje w menu. Wszystkie pozostałe pozycje w menu oraz parametry pozostają ukryte i zabezpieczone są hasłem dostępu.

Tryby pracy regulatora:

Dostępna jest wersja regulatora z możliwością sterowania zaworami serwo i sterowaniem ich na 3 sposoby:

Funkcja dwuprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji -  PDSIO

Funkcja (Pulse Density Signalling I/O) przeprowadza 2 przewodową (bi-directional) transmisję danych analogowych i cyfrowych. W trybie 2 PDSIO umożliwia wyświetlanie prądu grzałki na wyświetlaczu regulatora przy współpracy z tyrystorowym sterownikiem mocy  TE10S Eurotherm.
Dostępna jest retransmisja PDSIO, która umożliwia pracę master setpoint do 3 regulatorów slave z możliwością zatrzymania (holdback) z dowolnej strefy.

 

Wersja regulatora 2404f wyposażona jest w moduł komunikacji Profibus (do 1,5 Mb)

Alarmy

Na jednym wyjściu można uaktywnić do 4 alarmów procesu. Mogą to być następujące alarmy:

 - przekroczenia pasma dopuszczalnego z góry / z dołu
 - odchylenia od wartości zadanej
 - przekroczenia zakresu zmian
 - alarm obciążenia

Alarmy te mogą być skonfigurowane jako zatrzaskiwane lub nie oraz blokowane tzn. będą uaktywniane dopiero po osiągnięciu przez regulator po raz pierwszy określonego bezpiecznego poziomu regulacji.

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP