Regulator 2408 Eurotherm
 

Pozostałe regulatory serii 2400:

2404, 2416

 

Konfiguracja i klonowanie - iTools

 

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj sterowania:

PID, On/Off lub sterowanie zaworami (motorised valve positioner) 

Wejścia:

9 standardowych termopar, PT100, Liniowe 4-20mA, 0-10Vdc. wejścia użytkownika. 

Wyjścia:

Przekaźnik: 2A, 264Vac
Logiczne: 18Vdc, 20mA
Triac: 1A 264Vac r
DC: 0-20mA lub 0-10Vdc programowalne 

Montaż:

montaż panelowy od frontu

Zasilanie:

85-264Vac, 12.0 watów max.

Temperatura pracy:

0-55 °C, 0-90% RH non-codensing

Stopien ochrony:

IP65

Wymiary:

48W 96H x 150D mm

 

 

DOKUMETACJA:

Karta katalogowa

2404_08 Profibus DP

 

2408 Regulator / programator temperatury / procesów

Regulator (9 termopar i RTD), programator (4 programy), komunikacja, alarmy

IDEALNY DO:

 

Regulator 2408 jest precyzyjnym regulatorem temperatury lub procesu z szerokim zakresem dodatkowych funkcji m.in. samostrojenie - autotune 'One-shot' , adaptivetune (continuous adaptive tuning).

Regulator zapewnia optymalne sterowanie zarówno dla wysokich jak i niskich temperatur. Programator regulatora posiada 1, 4 lub 20 programów składających się z 16 segmentów i 8 programowanych wyjść zdarzeń.

Regulator 2408e posiada szeroki zakres modułów w tym 3 moduły I/O  i 2 komunikacji oraz przekaźnik alarmu.

 

Zobacz: parametry regulatorów Eurotherm do standardowych aplikacji sterowania

Główne cechy regulatora

Precyzyjny algorytm sterowania pętlą PID regulatora

Zaawansowany algorytm sterowania pętlą PID regulatora daje stabilne i precyzyjne warunki sterowania przebiegiem procesu.

Funkcja autotune - strojenia w trybie 'one-shot tuner' - samoczynnej optymalizacji parametrów PID dla konkretnego obiektu umożliwia takie wstępne ustawienie tych parametrów, aby zapewnić regulację bez wahań i przesterowań.

Natomiast funkcja adaptivetune (continuous adaptive tuning), zapewnia stabilne i pewne warunki regulacji procesu w przypadku nieoczekiwanego wytrącenia obiektu z równowagi w trakcie cyklu pracy.

 

Na obciążeniach wygrzewanych elektrycznie do stabilizacji wyjścia mocy i zapewnienia stabilnej regulacji bez względu na wahania napięcia zasilania wykorzystano sprzężenie mocy.

Odpowiednią pracę w cyklu chłodzenia zapewniają dedykowane algorytmy chłodzenia, zapewniające optymalną regulację dla systemów chłodzenia typu wentylatorowego, wodnego, czy olejowego.

 

Modułowa konstrukcja regulatora oraz szeroki zakres dostępnych modułów (w tym 3 moduły I/O i jeden moduł komunikacji) umożliwiają wykorzystanie regulatora w różnorodnych aplikacjach m.in.  grzania, chłodzenia oraz analogowej retransmisji sygnału.

Dwa wejścia cyfrowe i opcjonalny przekaźnik alarmu wbudowane są jako standardowe wyposażenie regulatora. Dodatkowo, opcjonalnie występuje 10A wyjście grzania.

Uniwersalne wejście

Uniwersalny obwód wejściowy wyposażono w zaawansowany konwerter A/C z próbkowaniem wejścia o częstotliwości 9Hz i ciągłą korekcją dla dryftu. Daje to dużą stabilność oraz szybką odpowiedź na zmiany procesu. Duża odporność na szumy osiągnięta została przez filtrację 50/60Hz oraz innych źródeł zakłóceń. Wejście akceptuje wszystkie standardowe termopary, czujnik RTD Pt100 oraz wejście liniowych sygnałów napięciowych mV ,V oraz mA.

Konfiguracja i przystosowanie regulatora do własnych potrzeb

Jasny i przejrzysty wyświetlacz pozwala na jednoczesny podgląd wartości zadanej i regulowanej. Prosty system obsługi regulatora z konfigurowalnym menu zapewnia łatwy dostęp do wszystkich parametrów regulatora. Możliwe jest takie skonfigurowanie menu aby dostępne dla operatora były tylko niezbędne do podglądu lub ustawień parametry funkcyjne regulatora oraz widoczne tylko określone pozycje w menu. Wszystkie pozostałe pozycje w menu oraz parametry pozostają ukryte i zabezpieczone są hasłem dostępu.

Tryby pracy regulatora:

Dostępna jest wersja regulatora z możliwością sterowania zaworami serwo i sterowaniem ich na 3 sposoby:

Funkcja dwuprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji -  PDSIO

Funkcja (Pulse Density Signalling I/O) przeprowadza 2 przewodową (bi-directional) transmisję danych analogowych i cyfrowych. 

W trybie 2 PDSIO umożliwia wyświetlanie prądu grzałki na wyświetlaczu regulatora przy współpracy z tyrystorowym sterownikiem mocy TE10S Eurotherm.
 

Dostępna jest retransmisja PDSIO, która umożliwia pracę master setpoint do 3 regulatorów slave z możliwością zatrzymania (holdback) z dowolnej strefy.

 

Wersja regulatora 2408f wyposażona jest w moduł komunikacji Profibus (do 1,5 Mb)

Alarmy

Na jednym wyjściu można uaktywnić do 4 alarmów procesu. Mogą to być następujące alarmy:

 - przekroczenia pasma dopuszczalnego z góry / z dołu
 - odchylenia od wartości zadanej
 - przekroczenia zakresu zmian
 - alarm obciążenia

Alarmy te mogą być skonfigurowane jako zatrzaskiwane lub nie oraz blokowane tzn. będą uaktywniane dopiero po osiągnięciu przez regulator po raz pierwszy określonego bezpiecznego poziomu regulacji.

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP