EUROTHERM - regulatory temperatury / regulatory procesów - zestawienie parametrów

Regulatory EUROTHERM do standardowych aplikacji sterowania

 Zobacz również zestawienie  - Regulatory Eurotherm do zaawansowanych aplikacji sterowania

Seria 2100 - 2200 - 2400 - 3200 -
Regulator > 2132 2116 2216 2208 2204 2416 2408 2404 3216 3208 32h8 3204
Rozmiar panelu - DIN 1/32 1/16 1/16 1/8 1/4 1/16 1/8 1/4 1/16 1/8 1/8 1/4
STEROWANIE
Rodzaj sterowania PID, On/Off PID, On/Off, VP PID, On/Off, VP PID, On/Off, VP
Próbkowanie 9 Hz 9 Hz 9 Hz 4 Hz
Rozdzielczość pomiarowa 8 μV <1 μV <1.6 μV <0.5 μV
Wyjście regulacji grzanie / chłodzenie grzanie / chłodzenie / sterowanie zaworami grzanie / chłodzenie /
 sterowanie zaworami ze sprzężeniem
grzanie / chłodzenie / sterowanie zaworami
Algorytm chłodzenia liniowy liniowy, wentylator, woda, olej liniowy, wentylator, woda, olej liniowy, wentylator, woda, olej
Funkcje dodatkowe - auto, manual, kompens. zasilania auto, manual, kompens. zasilania Auto, manual, standby, forced manual
PROGRAMATOR / TIMER PROCESU
Program   1 1, 4, 20 1
Programator   SP ramp + dwell 16 segm. 4 w 2416 4 ramp + 4 dwell, 8 segmentów
Wyjścia zdarzeń     do 8 1 zdarzenie
Timer +     dwell, delay, soft start, programator
Funkcjonalność sterowania ramp-rate ramp-rate, dwell ramp-rate, synchronizacja M-S tryb servo
We. cyfrowe run, reset, standby manual, SP2, zdalny SP, hold, potw. alarmu, blokada klaw., reset, stby run, reset, hold, keylock, manual, SP2, synchr., PID2, SP rate limit potw. alarmu, wybór SP2, blokada klawiszy, tryb standby, zdalny SP
WEJŚCIA / WYJŚCIA
Wejście PV TC, RTD, mV, mA, V TC, RTD, mV, mA, V TC, RTD, mV, mA, V TC, RTD, mV, mA, CT
Typy czujników 10 typów TC, wejście użytkownika, liniowe: mV, mA
Mostek tensom./cz.ciśn. tak
Wejścia analogowe 1 1 2 2
Wyjścia analogowe 0 1 3 2 3 3 3
Wejścia cyfrowe 1 1 3 3 0 11 11 2 3 3 3
Wyjścia cyfrowe 2 3 4 4 3 10 10 3 4 4 4
Wyjścia retransmisji 1 DC (mA,V) 2 DC (mA, V) DC (mA)
Zdalny we. zadawania DC (mA, V) DC (mA, V)
Typy wyjść log, przekaź logiczne, przekaźnikowe, triak, analogowe
Funkcje wyjść   grzanie, chłodzenie, alarm grzanie, chłodzenie, alarm, zdarzenie, retransmisja PV/SP grzanie, chłodzenie, VP, alarm, retransmisja (SP, PV, OP)
ALARMY
Liczba 3 4 4 4
Typy Hi, Lo, Dev, SBr Hi, Lo, Dev, Sbr, Ev, Hf Hi, Lo, Dev, Sbr, Ev, Hf Hi, Lo, Dev, Sbr, Ev, Hf
Funkcje specjalne zatrzaskiwanie
blokowanie
zatrzaskiwanie blokowanie zatrzaskiwanie blokowanie, opóźnianie do 4 warunków na 1 wyj. zatrzaskiwanie (auto, man, ev)
blokowanie do 4 warunków na 1 wyj.
Inne       loop break, CT alarm, remote Fail Alarm
Detekcja obw. el. grzejn. tak tak tak tak
Monitorowanie pr. obciąż.   tak tak tak
KOMUNIKACJA
Standard transmisji   EIA-485 2p, EIA-422 4p, EIA-232 EIA485 2/4 p. EIA232. RS232, RS485, (3216 - RS422)
Komunikacja Slave - + + +
Komunikacja Master   + (1 param)
Protokół komunikacji   EI-Bisynch,
Modbus, DeviceNet
EI-Bisynch, Modbus,
DeviceNet, Profibus
Modbus RTU
Komunikacja PDS   diagnostyka,
retransmisja SP slave
wyjście + diagnostyka
M/S SP retransmisja
 
Komunikacja analogowa błąd, SP, PV, moc błąd, SP, PV, moc błąd, SP, PV, moc
WYMIARY / WYPOSAŻENIE
Wyświetlacz 1 x 4 LED 2 x 4 LED 2 x 4 LED (G) 4cyfry / (D) - przewijane
info txt (5/9 zn.)
wsk. wart. analogowych (3208)
Kolor wyświetlacza zielony zielony / czerwony zielony / czerwony zielony
Receptury procesu - - - 5 (38 parametrów)
Poziomy dostępu   3 poziomy + konfig. 3 poziomy + konfig. 3 poziomy + konfiguracja
Modularność - 2x moduły WY 1x comm 3x moduły I/O 2x comm +
Dokładność <0,25% <0,25% <0,2% <0,25%
Zasilanie 24V dc/ac
85-264V ac
85-264V ac 24V dc/ac
85-264V ac
24V dc/ac;
85-264V ac
Moduł zasilający opcja tak tak (nie 3216)
Konfiguracja PC lista lista lista przewodnik
Stopień ochrony IP65, Nema 4X IP65, Nema 4X IP65, Nema 4X IP65, Nema 4X
Głębokość panelu (mm) 103 103 150 90
DIN 3440                 +      
Typ regulatora 2132 2116 2216 2208 2204 2416 2408 2404 3216 3208 32h8 3204

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl

TOP