Pozostałe regulatory serii 2200e:

2208e, 2216e

 

 

iTools - program do konfiguracji regulatorów

 

ConfigAdapter - interfejs komunikacji dla regulatorów

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj regulacji:

PID, On/Off 

Wejścia:

9 standardowych termopar. PT100. Liniowe 4-20mA, 0-10Vdc.Dostępne wejścia użytkownika. 

Wyjścia:

Przekaźnik : 2A, 264Vac
Logiczne: 18Vdc, 20mA
Triac: 1A, 264Vac
DC: Isolated 0-20mA, przy 12Vdc 

Napięcie zasilania:

85-264Vac, 10.0 watów max. 

Temperatura pracy:

0-55 °C, 0-90% RH non-condensing 

Stopień ochrony:

IP65,montaż panelowy od frontu.

Wymiary:

96W 96H x 150D mm

 

DOKUMETACJA:

Karta katalogowa 2204e

 

2204e  Regulator  temperatury

Regulator (9 termopar i RTD), programator (4 programy), komunikacja, alarmy

IDEALNY DO:

 

Możliwość bezpośredniego sterowania grzałką o prądzie do 10 A oraz możliwość sterowania zaworami.

 

Regulator 2204e jest precyzyjnym regulatorem temperatury wyposażonym w funkcję autotune  - samostrojenia parametrów pętli PID.

 

Posiada 5 rodzajów wyjść w tym silnoprądowe do 10 A i port komunikacji cyfrowej RS 422.

Wyjścia mogą być konfigurowane jako grzanie, chłodzenie lub alarm. 

 

Dwa wejścia cyfrowe mogą wybierać rodzaj pracy auto/manual, drugie zadawanie (setpoint) lub potwierdzenie alarmu.

Wyjście logiczne może być wyposażone w funkcję PDSIOTMTM mode 2, która pozwala na wyświetlanie prądu grzałki na wyświetlaczu regulatora przy współpracy ze sterownikami mocy firmy Eurotherm np. TE10S.

 

Zobacz również:
regulatory temperatury do standardowych aplikacji sterowania oraz regulatory temperatury do aplikacji zaawansowanych

 

Główne cechy regulatora

Monitorowanie i diagnostyka prądu obciążenia

Prąd płynący w obwodzie wyjściowym systemu elementów grzejnych (prąd obciążenia) może być wyświetlany na wyświetlaczu regulatora przy współpracy z łącznikiem tyrystorowym TE10 i inteligentnym modułem PDCTX lub jakimkolwiek innym SSR czy stycznikiem oraz zewnętrznym modułem PDCTX.

 

Do monitorowania i diagnostyki prądu wykorzystuje się 3 rodzaje sterowania:

Alarmy procesu / alarmy diagnostyczne

Alarmy w regulatorach 2204e i 2208e są uniwersalne i łatwo konfigurowalne.

Można zaprogramować do 4 alarmów i połączyć je do jednego lub więcej wyjść. Możliwe do wykorzystania alarmy mogą być również sekwencją alarmową działającą na pojedynczym wyjściu.

 

Wyjścia 1A i 2A są modułami typu plug-in, standardowo wykorzystywanymi do sterowania procesem grzania czy chłodzenia jednakże mogą również pełnić funkcję wyjść alarmowych.

 

Wyjścia AA i 3A regulatora są wyjściami typu przekaźnikowego, wykorzystywanymi jako wyjścia alarmowe czy obsługi zdarzeń procesu, jednakże mogą być również skonfigurowane jako wyjścia sterujące

 

 

Informacja o alarmie wyświetlana jest na głównym ekranie regulatora. Alarmy można skonfigurować jako zatrzaskiwane lub nie zatrzaskiwane jak również mogą być blokowane t.zn. będą uaktywniane dopiero po osiągnięciu po raz pierwszy określonego bezpiecznego poziomu regulacji.

 

Dwa typy alarmów:

- alarmy procesu:  

- alarmy diagnostyczne:

Funkcje cyfrowych wyjść regulatora

Wyjścia cyfrowe regulatora można wykorzystać jako wyjścia zdarzeń lub wyjścia alarmowe i sygnalizacyjne stanów alarmowych zależnie od wymagań przyjętej strategii sterowania.

 

Wyjścia te mogą pracować jako:

 - sensor break  (przerwany obwód wejściowy)
 - loop break  (brak sygnału odpowiedzi z kanału wyjściowego)
 - manual  (sterowanie w trybie ręcznym)
 - PV poza zakresem dopuszczalnym (wartość zmiennej procesu jest za duża lub za mała)
 - błąd w obwodzie zdalnego zadawania (brak sygnału zadającego)
 - błąd obciążenia (sygnalizacja błędu na wyświetlaczu regulatora - zobacz PDSIO)
 - uszkodzenie w obw. el. grzejnego (funkcja PDSIO tryb 2 / TE10 - PDCTX)
 - zwarcie lub przerwa w obwodzie SSR (funkcja PDSIO tryb 2 / TE10 - PDCTX)
 - sygnał zakończenia programu
 - nowy alarm

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP