Regulator temperatury 2208e Eurotherm
 

Pozostałe regulatory serii 2200e:

2204e, 2216e

 

ConfigAdapter - interfejs komunikacji dla regulatorów

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj sterowania:

PID, On/Off lub sterowanie zaworami (motorised valve positioner) 

Wejścia:

9 standardowych termopar, PT100, Liniowe 4-20mA, 0-10Vdc. wejścia użytkownika. 

Wyjścia:

Przekaźnik: 2A, 264Vac
Logiczne: 18Vdc, 20mA
Triac: 1A 264Vac r
DC: 0-20mA lub 0-10Vdc programowalne 

Montaż:

montaż panelowy od frontu

Zasilanie:

85-264Vac, 12.0 watów max.

Temperatura pracy:

0-55 °C, 0-90% RH non-codensing

Stopien ochrony:

IP65

Wymiary:

48W 96H x 150D mm

 

DOKUMETACJA:

Karta katalogowa 2208e

 

2208E  Regulator temperatury / procesów

Regulator (9 termopar i RTD), programator (4 programy), komunikacja, alarmy

IDEALNY DO:

 

Regulatory 2204e / 2208e to uniwersalne, stabilne i precyzyjne cyfrowe regulatory temperatury - procesu.

Regulatory występujące w dwóch typowych rozmiarach tj. 1/4 i 1/8 DIN, wyposażone w modułową konstrukcję, z opcjonalnymi dwoma wyjściami sterującymi, dwoma przekaźnikami alarmowymi i dwoma standardowo wbudowanymi wejściami cyfrowymi oraz modułem komunikacji zapewniają uniwersalność zastosowań i możliwość dostosowania do większości aplikacji grzania i chłodzenia.

 

Zaawansowany algorytm sterowania pętlą PID regulatora daje stabilne i precyzyjne warunki sterowania przebiegiem procesu.

 

Funkcja autotune - strojenia regulatora w trybie 'one-shot tuner' - samoczynnej optymalizacji parametrów PID dla konkretnego obiektu umożliwia takie wstępne ustawienie tych parametrów, aby zapewnić regulację bez wahań i przesterowań.

 

Natomiast funkcja adaptivetune (continuous adaptive tuning), zapewnia stabilne i pewne warunki regulacji procesu w przypadku nieoczekiwanego wytrącenia obiektu z równowagi w trakcie cyklu pracy.

 

Odpowiednią pracę w cyklu chłodzenia zapewniają dedykowane algorytmy chłodzenia, zapewniające optymalną regulację dla systemów chłodzenia typu wentylatorowego, wodnego, czy olejowego.

 

 

Zobacz: porównanie parametrów regulatorów Eurotherm do zastosowań ogólnych

 

Główne cechy regulatora

Monitorowanie i diagnostyka prądu obciążenia  - PD/CTX

Prąd płynący w obwodzie wyjściowym systemu elementów grzejnych (prąd obciążenia) może być wyświetlany na wyświetlaczu regulatora przy współpracy z łącznikiem tyrystorowym TE10 i inteligentnym modułem PDCTX lub jakimkolwiek innym SSR czy stycznikiem oraz zewnętrznym modułem PDCTX.

 

Do monitorowania i diagnostyki prądu wykorzystuje się 3 rodzaje sterowania:

Alarmy procesu / alarmy diagnostyczne

Alarmy w regulatorach 2204e i 2208e są uniwersalne i łatwo konfigurowalne.

Można zaprogramować do 4 alarmów i połączyć je do jednego lub więcej wyjść. Możliwe do wykorzystania alarmy mogą być również sekwencją alarmową działającą na pojedynczym wyjściu.

Wyjścia 1A i 2A są modułami typu plug-in, standardowo wykorzystywanymi do sterowania procesem grzania czy chłodzenia jednakże mogą również pełnić funkcję wyjść alarmowych.

Wyjścia AA i 3A regulatora są wyjściami typu przekaźnikowego, wykorzystywanymi jako wyjścia alarmowe czy obsługi zdarzeń procesu, jednakże mogą być również skonfigurowane jako wyjścia sterujące

 

Alarmy można skonfigurować jako zatrzaskiwane lub nie zatrzaskiwane jak również mogą być blokowane tzn. będą uaktywniane dopiero po osiągnięciu po raz pierwszy określonego bezpiecznego poziomu regulacji.

 

Występują dwa typy alarmów:

- alarmy procesu:  

- alarmy diagnostyczne:

 

Alarmy można skonfigurować jako zatrzaskiwane lub nie zatrzaskiwane jak również mogą być blokowane tzn. będą uaktywniane dopiero po osiągnięciu po raz pierwszy określonego bezpiecznego poziomu regulacji.

 

Funkcje wyjść cyfrowych regulatora

Wyjścia cyfrowe regulatora można wykorzystać jako wyjścia zdarzeń lub wyjścia alarmowe i sygnalizacyjne stanów alarmowych zależnie od wymagań przyjętej strategii sterowania.

Wyjścia te mogą pracować jako:

 - sensor break  (przerwany obwód wejściowy)
 - loop break  (brak sygnału odpowiedzi z kanału wyjściowego)
 - manual  (sterowanie w trybie ręcznym)
 - PV poza zakresem dopuszczalnym (wartość zmiennej procesu jest za duża lub za mała)
 - błąd w obwodzie zdalnego zadawania (brak sygnału zadającego)
 - błąd obciążenia (sygnalizacja błędu na wyświetlaczu regulatora - zobacz PDSIO)
 - uszkodzenie w obw. el. grzejnego (funkcja PDSIO tryb 2 / TE10 - PDCTX)
 - zwarcie lub przerwa w obwodzie SSR (funkcja PDSIO tryb 2 / TE10 - PDCTX)
 - sygnał zakończenia programu
 - nowy alarm

 

Funkcja dwuprzewodowej -  dwukierunkowej komunikacji PDSIO

Funkcja (Pulse Density Signalling I/O) przeprowadza 2 przewodową (bi-directional) transmisję danych analogowych i cyfrowych. 

W trybie 2 PDSIO umożliwia wyświetlanie prądu grzałki na wyświetlaczu regulatora przy współpracy z tyrystorowym sterownikiem mocy  TE10S Eurotherm.
 

Dostępna jest retransmisja PDSIO, która umożliwia pracę master setpoint do 3 regulatorów slave z możliwością zatrzymania (holdback) z dowolnej strefy.

 

 

Retransmisja analogowego sygnału wyjściowego

Regulator może być skonfigurowany do generowania analogowego sygnału wyjściowego reprezentującego wybrany parametr.

Parametry które mogą być skonfigurowane do retransmisji to:

 - zmienna procesu PV
 - wartość zadawania SP
 - sygnał błędu
 - wyjście sterujące

Retransmitowany sygnał dostępny jest jako sygnał 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V lub 0-10V.

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP