Regulator temperatury / procesu typ 3204 Eurotherm
 

Pozostałe regulatory serii 3200:

3208, 32h8, 3216

 

Konfiguracja regulatorów - iTools

 

 

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz:

4,5 cyfry; 14,2 mm

przewijane wiadomości tekstowe:

15 x 30 znaków

Funkcje sterowania:

regulator PID, regulator On / Off,

grzanie / chłodzenie,

tylko grzanie, tylko chłodzenie,

sterowanie zaworami VC / VP

 

Wejście pomiarowe PV:

termopary - B, J, K, L, N, R, S, T

RTD - PT100 3p,

liniowe: 0÷50 mV, 0/4÷20 mA,

własna krzywa

 

Wejście CT:

przekładnik prądowy - 0÷50 mA

(10, 25, 50, 100 A)

 

Wejście 1 /  Wyjścia 1 / 2:

przekaźnik 2A /264V AC,

logiczne 12V DC,

(1) we / wy. cyfrowe: styk lub logiczne

(2) tylko wy. przekaźnik lub logiczne

wy. typu Triak (od wer. 2.07/27)

Komunikacja cyfrowa:

Modbus, RS 232, RS485 2p

 

Więcej o komunikacji regulatorów serii 2000 / 3000 (pdf)

- Modbus / EI-Bisynch

Stopień ochrony:

IP 65, NEMA 4X

Warunki pracy:

0÷50 °C,

5÷85% RH, bez kondensacji

Zasilanie:

85÷264V ac, 24V AC/DC

max. 6W

Wymiary [mm]:

96W x 96H x 90D  (1/4 DIN)

 

 

DOKUMETACJA:

Specyfikacja (2M)

 

Oferta - EUROTHERM LTD

PRZEJDŹ do:

 

3204 Kompaktowy regulator temperatury z funkcją auto-help

we PV: Termopara - liniowe - RTD, comm: modbus (RS232, RS485)

IDEALNY DO:

 

Regulator 3204 to precyzyjny i dokładny regulator procesów przemysłowych dostępny w rozmiarze 1/4 DIN. Razem z regulatorami 3208 (1/8 DIN) i 3216 (1/16 DIN) wchodzi w skład podgrupy 3200 nowej serii 3000 regulatorów Eurotherm.

 

Projektując regulatory tej serii nacisk położono na maksymalne uproszczenie konfiguracji, szybkość uruchomienia aplikacji oraz łatwość codziennej obsługi regulatora.

 

Konfiguracja regulatora 3204 oparta jest na szybkim kodzie dostępu 'Quick Code'.

Po załączeniu, aktualna konfiguracja regulatora wyświetlana jest na górnej sekcji wyświetlacza. Dolny wyświetlacz przedstawia kolejno, dwa 5-cyfrowe kody szybkiego wyboru konfiguracji regulatora.

Ustawiane są w ten sposób wszystkie zasadnicze funkcje regulatora, odpowiedzialne za sterowanie przebiegiem procesu w tym m.in.: typ czujnika wejściowego, zakresy temperatury pracy regulatora, wyjście sterujące grzaniem i chłodzeniem oraz ustawienia alarmów.

 

Tak jak i pozostałe 2 regulatory serii 3200 regulator ten wyposażony został w wyświetlacz z przewijanymi i konfigurowalnymi tekstami podpowiedzi opisującymi aktualny tryb pracy regulatora, możliwe stany awaryjne lub przerwy procesu.

Własne opisy zdarzeń i informacji alarmowych mogą być załadowane do regulatora z komputera.

 

Na panelu czołowym regulatora umieszczony jest również cyfrowy wskaźnik LED odzwierciedlający analogową wartość przebiegu prądu obciążenia z wykrywaniem i sygnalizacją zwarcia w obwodzie SSR oraz przerwy lub zmian w obwodach elementów grzejnych.

 

 

Regulatory Eurotherm do standardowych aplikacji sterowania - tabela porównawcza parametrów regulatorów

Główne cechy regulatora

Uniwersalne wejście pomiarowe

Możliwość podłączenia wszystkich standardowych termopar, 2 lub 3 przew. czujnika rezystancyjnego RTD - PT100, wejścia procesu (mA, mV), możliwość załadowania własnej krzywej linearyzacji (przez graficzny pakiet oprogramowania w wersji 5.0 -  iTools - do konfiguracji, uruchamiania, testowania i tworzenia własnej strategii sterowania procesem. Pakiet dostępny dla regulatorów serii 2000 i 3000)

Pomiar i monitorowanie prądu obciążenia elementu grzejnego

Regulator 3204 wyposażony jest w wejście CT (z przekładnika prądowego, pomiar do 100A) - do bezpośredniego pomiaru prądu obciążenia. Wykorzystanie tego wejścia to idealna metoda monitorowania prądu obciążenia elementu grzejnego i natychmiastowe przedstawienie informacji o prądzie na wyświetlaczu regulatora oraz alarmowanie o wszelkich zmianach i nieprawidłowościach w jego obwodzie (przerwa, zwarcie, uszkodzenie modułu tyrystorowego, zmiana warunków wygrzewania itp.)

Cyfrowe wejście logiczne może być skonfigurowane do wyboru funkcji Run / Hold, resetu, potwierdzenia alarmu, drugiego progu zadawania czy możliwości przełączenia regulatora Auto - manual.

Timer procesu - 4 tryby działania

Timer może być skonfigurowany do działania w 4 różnych trybach działania:

 

Kliknij aby powiększyć !

 

Dwell timer

3204 Eurotherm - dwell timer

Programator

3204 Eurotherm - programator wartości zadanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soft start

3204 Eurotherm - uklad miękkiego startu

 

Delayed timer

3204 Eurotherm - funkcja opóźniania załączania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator 3204 - praca w trybie Master / sterowanie kaskadowe

Regulator 3204 jako programator wartości zadanych, wyposażony w opcję komunikacji cyfrowej pracującej w trybie master umożliwia sterowanie do 32 urządzeń pracujących w trybie slave.

Regulator bezpośrednio przekazuje wartości zadawania z programatora do poszczególnych stref sterowania temperaturą dla takich aplikacji jak: wytłaczarki czy piece wielostrefowe.

 

Regulator może być również wykorzystany jako tani sterownik kaskadowy w aplikacjach które pracując w normalnym trybie sterowania nie zapewniają stabilnej i dokładnej regulacji procesu.

Alarmy regulatora

Alarmy regulatora mogą być logicznie powiązane. Można konfigurować alarmy nie / lub zatrzaskiwane, z potwierdzaniem ręcznym i automatycznym oraz blokowane.

Informacje i komunikaty (dowolnie konfigurowane i opisane) pojawiające się na wyświetlaczu regulatora ułatwiają orientację i podjęcie decyzji w sytuacji awaryjnej czy planowanej

 

Zaciski połączeniowe regulatora

 

Zaciski polączeniowe regulatora 3204 Eurotherm

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP