Regulator temperatury / procesu typ 3216 Eurotherm
 

Pozostałe regulatory serii 3200:

3204, 3208, 32h8

 

Konfiguracja regulatorów - iTools

 

 

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz:

4,5 cyfry; 14,2 mm

Wiadomości TXT:

10 x 30

Funkcje sterowania:

regulator PID, regulator On / Off,

sterowanie zaworami - VP,

grzanie / chłodzenie,

tylko grzanie, tylko chłodzenie

Wejście pomiarowe PV:

termopary - B, J, K, L, N, R, S, T, wł.

RTD - PT100 3p,

 

liniowe: 0÷80 mV, 0÷20 mA, 4÷20 mA

 

Wejście CT:

przekładnik prądowy - 0÷50 mA

(10, 25, 50, 100 A)

 

Wejście 1 /  Wyjścia 1 / 2:

przekaźnik 2A /264V AC,

logiczne 12V DC,

(1) we / wy. cyfrowe: styk lub logiczne

(2) tylko wy. przekaźnik lub logiczne,

wy. typu Triak (od wer. 2.07/27)

Komunikacja cyfrowa:

Modbus, RS 232, RS485 2p

 

Więcej o komunikacji regulatorów serii 2000 / 3000 (pdf)

- Modbus / EI-Bisynch

Stopień ochrony:

IP 65

Warunki pracy:

0÷50 °C,

5÷85% RH, bez kondensacji

Zasilanie:

85÷264V ac, 24V AC/DC

max. 6W

Wymiary [mm]:

48W x 48H x 90D

 

 

DOKUMETACJA:

Karta katalogowa

Specyfikacja (2M)

Instalacja i działanie (800k)

 

Oferta - EUROTHERM LTD

PRZEJDŹ do:

 

3216 Kompaktowy regulator temperatury z funkcją auto-help

we PV: Termopara - liniowe - RTD, comm: modbus (RS232, RS485)

IDEALNY DO:

 

Kompaktowy regulator temperatury model 3216, o wymiarach 1/16 DIN i długości 90 mm, został skonstruowany głównie z myślą o zastosowaniach OEM. 

 

Ten zaawansowany regulator oferuje precyzyjną i dokładną regulację i pomiar temperatury, procesu z wykorzystaniem uniwersalnego wejścia pomiarowego (TC, RTD, we. liniowe - mV, mA)

Regulator wyposażony jest również w 3 dodatkowe we / wy  - programowalne jako cyfrowe wejścia / wyjścia, logiczne lub przekaźnikowe do konfiguracji dla grzania, chłodzenia, alarmów i zdarzeń.

Dodatkowo regulator wyposażony jest w uniwersalny moduł zasilania, możliwość załadowania własnej krzywej linearyzacji oraz moduł szybkiej komunikacji.

  

Wejście CT regulatora może być wykorzystane do pomiaru i monitorowania prądu obciążenia w obwodzie wyjściowym elementu grzejnego (detekcja błędu i sygnalizacja stanu alarmu).

 

Nowy sposób podejścia do konfiguracji regulatora ułatwia szybkie dostosowanie go do własnych potrzeb. Po załączeniu, aktualna konfiguracja jest wyświetlana na górnej sekcji wyświetlacza. Dolny wyświetlacz przedstawia kolejno, dwa 5-cyfrowe kody szybkiego wyboru konfiguracji regulatora.

 

 

Regulatory Eurotherm do zastosowań ogólnych - tabela porównawcza parametrów regulatorów

Główne cechy regulatora

Uniwersalne wejście pomiarowe

Możliwość podłączenia wszystkich standardowych termopar, 2 lub 3 przew. czujnika rezystancyjnego RTD - PT100, wejścia procesu (mA, mV), możliwość załadowania własnej krzywej linearyzacji (przez graficzny pakiet oprogramowania w wersji 5.0 -  iTools - do konfiguracji, uruchamiania, testowania i tworzenia własnej strategii sterowania procesem. Pakiet dostępny dla regulatorów serii 2000 i 3000)

Pomiar i monitorowanie prądu obciążenia elementu grzejnego

Regulator temperatury 3216 Eurotherm  wyposażony jest w wejście CT (z przekładnika prądowego, pomiar do 100A) - do bezpośredniego pomiaru prądu obciążenia. Wykorzystanie tego wejścia to idealna metoda monitorowania prądu obciążenia elementu grzejnego i natychmiastowe przedstawienie informacji o prądzie na wyświetlaczu regulatora oraz alarmowanie o wszelkich zmianach i nieprawidłowościach w jego obwodzie (przerwa, zwarcie, uszkodzenie modułu tyrystorowego, zmiana warunków wygrzewania itp.)

Cyfrowe wejście logiczne może być skonfigurowane do wyboru funkcji Run / Hold, resetu, potwierdzenia alarmu, drugiego progu zadawania czy możliwości przełączenia regulatora temperatury w tryby: Auto / manual.

 

Regulator temperatury 3216 / Eurotherm - monitorowanie prądu obciążenia grzałki

Przykład połączenia dla wejścia CT

 

Dostępne funkcje czasowe

Wyświetlacz i obsługa regulatora

Nowy 3 kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia kontakt z operatorem, dostarczając mu przejrzyste informacje o stanie i przebiegu toczącego się procesu. Górny wyświetlacz przedstawia aktualnie mierzone parametry, podczas gdy na dolnym wyświetlaczu przewijane są np: dozwolony zakres temperatury, wartość zadawania, moc, prąd wyjściowy oraz czas do końca cyklu.

Interfejs operatora jest w pełni konfigurowalny, każdy parametr może być umieszczony na liście operatora do natychmiastowego odczytu i zmiany lub zabezpieczony hasłem czy ukryty.

Rozwiązanie to umożliwia tworzenie zarówno prostych rozwiązań regulacji temperatury jak i zaawansowanych wymyślnych aplikacji sterowania.

Komunikacja cyfrowa

Alarmy regulatora

Alarmy regulatora mogą być logicznie powiązane. Można konfigurować alarmy nie / lub zatrzaskiwane, z potwierdzaniem ręcznym i automatycznym oraz blokowane.

Informacje i komunikaty (dowolnie konfigurowane i opisane) pojawiające się na wyświetlaczu regulatora ułatwiają orientację i podjęcie decyzji w sytuacji awaryjnej czy planowanej

 

 

Typy dostępnych alarmów pokazane są na poniższym rysunku.

 

3204 / 3208 - alarmy regulatora

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP