Regulator temperatury / procesu typ 3208 Eurotherm
 

Pozostałe regulatory serii 3200:

3204, 3216, 32h8

 

Regulatory Eurotherm konfiguracja i klonowanie - iTools

 

DANE TECHNICZNE

Funkcje sterowania:

regulator PID, PI, PD, P

regulator On / Off,

aplikacje grzania - chłodzenia,

sterowanie zaworami - VP

Wyświetlacz:

Wiadomości txt 10 x 30 znaków,

5 znaków przewijanych

Wejścia / wy. analogowe:

We: 1, Wy: 2

Próbkowanie 4Hz (250ms)

dokładność PV <0,25%

 

Termopary - B, J, K, L, N, R, S, T, własna krzywa

RTD - pt100, 3przewody

we. prądowe 0/4-20mA, napięciowe: -10-80mV, 0-10V

Wejścia cyfrowe:

We: 1 standardowo, 2 opcja

Stykowe lub logiczne 12V, 5-40mA

Wyjścia:

max. x4 wyj. typ:

przekaźnikowe: styk 2A, 264Vac

(grzanie, chłodzenie, alarm, sterowanie zaworami)

 

wy. logiczne (SSR):

12Vdc, 40mA (nieizolowane od PV, grzanie, chłodzenie, alarm)

 

wyjście DC: 0-20mA, 4-20mA

(500Ω max., nieizolowane od PV, grzanie, chłodzenie, retransmisja)

 

cyfrowe OP1: stykowe

 

typu triak (od wer. 2.07/27)

Wejście CT (przekładnika):

0-50 mA AC / 50-60Hz

skala: 10A, 25A, 50A, 100A

dokładność: ±4% odczytu

Komunikacja cyfrowa:

RS232, RS485

Modbus - max. 19200

 

Więcej o komunikacji regulatorów serii 2000 / 3000 (pdf)

- Modbus / EI-Bisynch (570k)

- Devicenet (750k)

Stopień ochrony:

IP 66, NEMA 4X

Warunki pracy:

0÷50 °C,

5÷85% RH bez kondensacji

Zasilanie:

100÷240Vac, 24Vac/dc

Wymiary [mm]:

48W x 96H x 90D mm

 

 

DOKUMETACJA:

Opis i specyfikacja

 

Oferta - EUROTHERM LTD

PRZEJDŹ do:

 

3208  Regulator i programator temperatury / procesu

Przewijane wiadomości txt, modbus, cyfrowy wyśw. analogowej wartości wyj.

IDEALNY DO:

 

Regulator temperatury procesu typ 3208 należy do najnowszej, innowacyjnej serii regulatorów firmy Eurotherm, serii 3200. (w tej grupie również regulatory 3204 (1/4 DIN) i 3216 (1/16 DIN))

 

Projektując regulatory tej serii położono nacisk na maksymalne uproszczenie konfiguracji, szybkość uruchomienia i łatwość codziennej obsługi regulatora.

 

Prosty system konfiguracji oparty na szybkim kodzie dostępu 'Quick Code' wykorzystywany jest do ustawienia wszystkich zasadniczych funkcji regulatora, odpowiedzialnych za sterowanie przebiegiem procesu w tym m.in. takich parametrów: typ czujnika wejściowego, zakres temperatur pracy, wyjścia grzania i chłodzenia oraz ustawienia alarmów.

 

Ten precyzyjny regulator wyposażony został w wiele nowych opcji. Na panelu czołowym regulatora umieszczono cyfrowy wskaźnik odzwierciedlający analogową wartość przebiegu prądu na elementach grzejnych lub dostarczaną do stopni wyjściowych moc.

W działaniu każdy parametr regulatora opisany jest przez przewijaną wiadomość tekstową opisującą jego funkcje.

Własne opisy zdarzeń i informacji alarmowych mogą być załadowane z komputera PC.

 

Zobacz: regulatory temperatury Eurotherm do standardowych aplikacji sterowania

 

Główne cechy regulatora

Monitorowanie i diagnostyka prądu elementu grzejnego

Wejście przekładnika prądowego umożliwia wyświetlanie prądu grzałek i monitorowanie stanu obciążenia. Wykrywane są i wyświetlane jako przewijane wiadomości tekstowe m.in. zwarcia styczników półprzewodnikowych - SSR, przerwy w obwodzie grzałek oraz zmiany impedancji sygnalizowane jako błąd PLF - Partial load failure. 

Prąd obciążenia może być również monitorowany na cyfrowym wskaźniku wizualizacji opisanym poniżej.

Wskaźnik wizualizacji procesu

Regulator zawiera 7 segmentowy uniwersalny wskaźnik wizualizacji stanu procesu. Wskaźnik ten może być wykorzystany do wyświetlania wszystkich standardowych parametrów takich jak np. grzania, chłodzenia, mocy czy prądu wyjściowego, wartości wejściowej procesu, wartości zadawania itp. Możliwe jest również wyłączenie wskaźnika.

 

Regulator temperatury 3208 - wskaźnik wizualizacji procesu / wskaźnik prądu obciążenia

Programator zadawania - programator profili zadawania

Regulator 3208 w wersji CP zawiera 8 segmentowy programator profili zadawania, gdzie każdy segment umożliwia sterowanie po rampie do określonej wartości zadawania po którym następuje praca w cyklu wygrzewania - utrzymywania ustalonej temperatury przez określony czas (cykl typu dwell). Wartości te mogą być przez użytkownika ustawiane.

 

Zakończenie programu może być ustawione jako cykl typu dwell, przełączeniem do drugiej ustawionej wcześniej wartości zadanej SP2 lub wyłączeniem cyklu programu.

 

Wyjścia cyfrowe sygnałów Reset, Run i End mogą być podłączone np. do wyjść przekaźnikowych w celach alarmowych lub wykorzystane dla innych celów sterowania procesem

 

Funkcja ta, pozwala na szybkie i tanie zaadaptowanie regulatora dla aplikacji wymagających sterowania wg. profili zadawania.

 

Regulator 3208 Eurotherm -  programowanie profili zadawania

 

 

Regulator 3208 - praca w trybie Master / sterowanie kaskadowe

Regulator 3208 jako programator wartości zadanych, wyposażony w opcję komunikacji cyfrowej pracującej w trybie master umożliwia sterowanie do 32 urządzeń pracujących w trybie slave.

Regulator bezpośrednio przekazuje wartości zadawania z programatora do poszczególnych stref sterowania temperaturą dla takich aplikacji jak: wytłaczarki czy piece wielostrefowe.

 

Regulator może być również wykorzystany jako tani sterownik kaskadowy w aplikacjach które pracując w normalnym trybie sterowania nie zapewniają stabilnej i dokładnej regulacji procesu.

Timer Procesu

Wewnętrzny timer procesu może być skonfigurowany do pracy w jednym z czterech trybów:

 

Timer może znajdować się w 4 stanach działania: Run, Hold, Reset, End.

Pierwsze 3 stany mogą być uruchamiane bezpośrednio z pulpitu regulatora, wyzwalane sygnałem z wejścia cyfrowego lub sterowane sygnałem przez moduł komunikacji.

Zakres pracy timera można również ustawić przez ustawienie z listy parametrów T.STAT regulatora. Tryb END nie może być ustawiony i występuje wtedy gdy timer zakończy zliczanie do zera.

Receptury procesu

Regulator wyposażony jest w funkcję tworzenia i zapisu receptur programu (tzw. snapshot).

Wykorzystując tę funkcję można zapisać pod konkretną nazwą max. 5 receptur (38 parametrów) - zrzutów bieżących wartości parametrów dla różnych uruchamianych później procesów.

Alarmy

Alarmy regulatora mogą być logicznie powiązane zapewniając bezpieczeństwo zarówno prostych procesów regulacji temperatury jak i zaawansowanych obiektów sterowania.

 

Alarmy te mogą być zatrzaskiwane, z potwierdzane ręcznym i automatycznym, nie zatrzaskiwane lub blokowane a informacje i komunikaty (dowolnie konfigurowane i opisane) pojawiające się na wyświetlaczu regulatora ułatwiają orientację i podjęcie decyzji w sytuacji awaryjnej czy planowanej

 

Dostępne jest max. do 7 różnych alarmów:

konfigurowalne alarmy nr. 1-4, alarm czujnika pomiarowego, alarm przerwanej pętli PID, alarmy z przekładnika prądowego (awaria w obciążeniu - przerwa, zwarcie, przekroczony prąd)

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP