Oprogramowanie dla rejestratorów Eurotherm Chessell

Oprogramowanie rejestratorów graficznych (seria 5000 i seria 6000 ) Eurotherm

BRIDGE

Pakiet oprogramowania do zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym rejestratorów serii 6000 (lub 5000) na komputerach PC. Komputer musi mieć zainstalowany pakiet Bridge a rejestrator uaktywnioną opcję programową - Bridge enable. 

 

Zastosowanie programu, zapewnia użytkownikowi szybkie i łatwe połączenie z rejestratorem, wszędzie tam gdzie jest dostępna sieć LAN, Ethernet, internet. Zdalna praca na rejestratorze za pośrednictwem komputera PC i pakietu Bridge daje takie same odczucia i podgląd jak praca bezpośrednio na rejestratorze ale jest zupełnie niezależna. Jeżeli użytkownik np. przełącza ekrany procesu na zdalnym podglądzie to takie działanie nie zmienia aktualnie dostępnego podglądu na samym rejestratorze.

 

Bridge - zdalny podgląd rejestratorów graficznych Eurotherm

Dostępne są dwie wersje programu:

Więcej o:  zdalny podgląd przebiegu procesu - rejestratory graficzne  pakietu Bridge

 

 

REVIEW

Pakiet Review pozwala na podgląd danych archiwalnych (historycznych). Dane z rejestratora są transmitowane do bazy danych na komputerze PC, z której wykresy można podglądać, automatycznie drukować, zapisywać do pliku PDF czy eksportować do innych programów (np. Excel) w celu dalszej obróbki. Zapis przechowywany jest w zaszyfrowanym pliku binarnym.

Dwie wersje pakietu: Review Lite oraz Review Full.

Review Lite - wyświetlanie i wydruk danych procesu tylko w trybie wykresu. Wydruki wiadomości tekstowych zapisanych razem z danymi procesu. Możliwa praca w wersji full programu po uaktywnieniu opcji „Demo”. Tryb pełny dostępny wtedy przez 10 min.

Review Full - auto archiwizacja w określonych przedziałach czasowych, automatyczne wydruki w tym wydruk jako PDF (wymagany pełny Aprobat), podgląd w trybie arkusza kalkulacyjnego / tabeli, zarządzanie prawami dostępu do większości funkcji pakietu (transfery, wykresy, wydruki, eksporty, administracja i zarządzanie - wymaga zainstalowanej opcji Security Manager), praca w trybie serwisowym (program lub procesu może być uruchomiony bez logowania ale z określonymi prawami dostępu w systemie - automatyczny transfer z katalogów, automatyczna archiwizacja bazy danych, funkcja dostępna tylko w WIN2000 i XP Prof.)
 

 

QUICKCHART

Pakiet QuickChart służy do szybkiego podglądu danych historycznych. Pliki archiwalne są otwierane bezpośrednio w aplikacji bez potrzeby transferowania ich do bazy danych. Do wyświetlanych wykresów użytkownik może dodawać własne komentarze. Pliki programu mogą być przeglądane niezależnie od aktualnego procesu rejestracji. Wykresy mogą być również łatwo wysłane pocztą e-mail do innych użytkowników sieci.

Dwie wersje pakietu: Pełna i Lite
W wersji Lite dane procesu mogą być załadowane do wykresu tylko z dyskietki lub karty PC. Niemożliwe jest załadowanie danych z plików lub folderów. Niemożliwe jest wprowadzanie adnotacji oraz nie działa opcja zarządzania bezpieczeństwem danych (Security manager)
 

 

REPORT

Wtyczka do pakietu Excel firmy Microsoft wykorzystująca pliki zapisane w formacie UHH.

Użytkownik może tworzyć raporty własne, raporty wzorowane na szablonach czy też generować je automatycznie, zgodnie z potrzebami innych użytkowników czy wydziałów produkcji / kontroli.  Automatyzacja raportowania - opis programu do generowania raportów procesu.

 

Report Eurotherm - automatyzacja funkcji raportowania procesu

 

BATCH

Opcja Batch umożliwia pracę w trybie przetwarzania wsadowego na wybranej grupie danych w celu identyfikacji procesu.

Praca w tym trybie może być inicjowana przez operatora, wyzwalana automatycznie przez licznik lub zdalnie przez Modbus TCP.
Dane do przetwarzania wsadowego mogą być zawarte w jednym pliku konfigurowanym ręcznie lub np. za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dane te mogą zawierać informacje o produkcie, nr. zamówienia, dane klienta, identyfikator i nazwę operatora, numer procesu, nazwę użytkownika, itp.

 

 

AUDITOR

Funkcja 'Auditor' - system praw dostępu i ochrony danych, z możliwością śledzenia i kontroli działania zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, zgodny z wymaganiami FDA 21CFR p.11

 

Opcja dostępna w dwóch wersjach:

ALITE - Audit trail - funkcja zawierająca cechy audytora tj. możliwość kontroli konfiguracji i wszelkich działań podejmowanych przez operatora w tym rejestrowanie logowań ale pozbawiona sygnatur elektronicznych i elementów zabezpieczenia w postaci haseł dostępu.
 

AFULL - wersja pełna pakietu Audytora, spełnia wszystkie wymagania regulacji 21 CFR Part 11 dotyczącej elektronicznej rejestracji i procedur zapisu danych elektronicznych.
 

 

 

Screen Builder - ekrany użytkownika / Rejestratory graficzne EurothermEKRANY UŻYTKOWNIKA (Screen builder)

Pakiet Screen Builder do tworzenia własnych ekranów wizualizacji procesu w oparciu o rejestrowane dane (wykresy), kształty standardowe i własne, style, fonty, klawisze zdarzeń i akcji oraz importowane pliki grafiki formatów JPG i GIF.


24 ekrany dostępne są do edycji przez panel dotykowy i / lub przez pełną wersję pakietu Bridge. Dodatkowe 100 ekranów jest dostępne do podglądu i edycji tylko przez pełną wersję pakietu do zdalnej rejestracji - Bridge
 

 

 

 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Opcjonalny pakiet Security Manager. Jeśli jest uaktywniony w rejestratorze, pozwala na zdalną konfigurację i zarządzanie opcjami zabezpieczeń rejestratora (identyfikatory użytkownika - UserID, poziomy dostępu, logowania, zarządzanie hasłami).

Umożliwia konsolidację ustawień bezpieczeństwa w jednym miejscu, przez jedną osobę. Typowe zastosowania: farmaceutyka i biotechnologia

 

 

Funkcja / Program BRIDGE
Lite
BRIDGE
Full
REVIEW
Lite
REVIEW
Full
REPORT C-Editor
Ethernet + + + +
Konfiguracja + +
Podgląd Off-line + + +
Podgląd w czasie rzeczywistym + +
Bezpieczeństwo danych (dostęp) + + +
Wyświetlanie wykresu + + + +
Wydruk wykresu + +
Wyświetlanie alarmów + +
Kopia wykresu do schowka +
Eksport danych (CSV) + + +
Excel Add-In +
Praca w trybie batch (wyszukiwanie) + +
Automatyczne generowanie raportów +
Własne raporty +
Podgląd arkusza + +

 

Configurator Editor - Rejestratory: 394, 4000R, 4100G, 4101C/M, 4102C/M, 4103C/M, 4181G/M, 4250C/D/G/M

Bridge - Rejestratory serii 5000 / serii 6000, rejestrator 5000B (standard), pozostałe rejestratory (pakiet opcjonalny)

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl

TOP